Krybekælderdæk - vejledning til isolering og efterisolering

Krybekælder adskiller sig fra terrændæk ved, at varmesoleringslaget ventileres på undersiden til det fri.

Krybekælder kan opbygges af organisk materiale som træ. Krybekælderdæk kan også opbygges af uorganisk materiale som letbeton, letklinkerbeton eller beton.

Når man foretager en isolering af krybekælder skubbes fugtbalancen i konstruktionen. Så inden efterisoleringen udføres bør arbejdet tænkes igennem. Krybekælderen har hidtil haft den rette balance mellem fugtafgivelse, varmetilskud og ventilation.

Konstruktionsopbygning - isolering af kælderdæk af træ

Eksisterende
isolering
i bjælkelag
i mm
U-værdi
(W/m2K)
FLEXIBATTS +
A-PLADEBATTS
10
i mm
Ny
U-værdi
(W/m2K)
Besparelse
i kWh/
m2 pr. år
500,7195+1000,1826
750,5295+1000,1817
1000,4195+1000,1811

Ventilation af krybekælder

Ventilationsåbning uden knæk

Ventilationen skal foretages i henhold til SBi 224 "Fugt i bygninger". Ventilationsåbningernes underkant skal være mindst 100 mm over terræn.

 

 1. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 2. ROCKWOOL TERRÆNBATTS Erhverv
 3. Ventilationskanal    

Ventilationsåbning med knæk

Hvor ventilationsåbninger ''knækkes'' skal ventilationsåbningernes samlede antal/areal øges med mindst 50%. 

 

 1. ROCKWOOL TERRÆNBATTS Erhverv
 2. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 3. Ventilationskanal     

Placering af ventilationsåbninger

 

Krybekælder af fugtfølsomt materiale, f.eks. træ, skal ventilationen mindst svare til, at der i hver ydervæg anbringes ventilationsåbninger til det fri. Jf. SBi 224 "Fugt i bygninger" anbefales det at udføre mindst én ventilationsåbning for hver 6 m ydervæg, og hver åbning skal være mindst 150 cm². Ventilationsåbningerne skal anbringes så at der ikke kan opstå ”lommer” med stillestående luft i krybekælderen. Der bør tillige være åbninger i indvendige vægge så at ventilationen kan foregå uhindret.

Dampspærre og krybekælder

Den bedste og tætteste løsning

Dampspærren monteres helt op under gulvet. Dampspærren hindrer fugt, fra det opvarmede rum, i at passere ned gennem gulvkonstruktionen. Derved undgås skadelige kondensproblemer i bjælkerne. Dampspærren monteres med 150 mm overlæg og lufttætte samlinger. Tilslutninger mod ydervæg og gennemgående skillevægge skal ligeledes udføres lufttætte. Herved sikres ligeledes mod evt. radon.

Bemærk! Byggeteknisk Erfaringsformidling BYG-ERFA anbefaler følgende ang. dampspærre:

I uopvarmede og til tider opvarmede huse, såsom sommerhuse, udhuse o.lign. bør der monteres dampspærre på lige vilkår som i opvarmede huse.

Den næstbedste løsning

Hvis krybekælderen isoleres nedefra uden at skifte gulvbelægningen, er det stadig anbefalingsværdigt at montere en dampspærre. Ved denne løsning monteres dampspærren mellem bjælkerne. Dampspærren placeres dog stadig 1/3 inde i isoleringen fra den varme side. Til fastgørelse af isoleringen kan kraftig ståltråd med fordel anvendes. På den måde undgår man yderligere organisk materiale i konstruktionen.

 

Placering af dampspærre

 1. Dampspærre

Etageadskillelse og dæk

Efterisolering af let krybekælderdæk, nedefra med FLEXIBATTS og A-PLADEBATTS 10

Produkt til efterisolering: 
ROCKWOOL FLEXIBATTS l 37 / A-PLADEBATTS 10 l 35

Fastgørelse: 
Med 4 stk. isoleringsskruer og Ø 50 mm skiver pr. isoleringsplade (6,66 stk. pr. m²).

Vær opmærksom på: 
Det anbefales af lade en rådgiver med høj faglig- og byggeteknisk indsigt bistå ved planlægningen af efterisoleringsopgaven da efterisolering af krybekælderdæk, som indeholder organiske materialer, stiller store krav til ventilation, damptætning og indgående viden om bygningsfysiske forhold. Der henvises i øvrigt til SBi-anvisning 224, Fugt i bygninger.

Konstruktionen skal forsynes med en dampspærre til luft- og damptætning. Dampspærren skal klæbes mod bjælker, ydervægge og skillevægge og dampspærrebanerne skal samles med overlæg og tætnes over faste underlag.

Inden efterisolering skal det undersøges, om konstruktionerne er tørre og om ventilationsforholdene i kryberummet er tilstrækkelige - også efter merisoleringen.

Der henvises i øvrigt til Branchevejledning om arbejde i krybekældre (Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg, 2012). Udvalgte uddrag fra vejledningen:

 • Der må ikke være mere end 15 meter mellem åbningerne og arbejdsstedet.
 • Adgangshullerne skal have en minimumstørrelse på 60 x 80 cm.
 • Efter arbejdstilsynets praksis må der ikke arbejdes i krybekældre under 60 cm.
 • Ved arbejdshøjder mellem 60-90 cm fastsættes en maksimal arbejdstid fordelt over en dag til: 1 time.
 • Ved arbejdshøjder mellem 90 -120 cm fastsættes en maksimal arbejdstid fordelt over en dag til: 2 timer.
 • Ved arbejdshøjder over 120 cm fastsættes en maksimal arbejdstid fordelt over en dag til: 4 timer.
 • Ved ståhøjde (for den som udfører arbejdet) fastsættes en maksimal arbejdstid til: 1 almindelig arbejdsdags længde.

Alle organiske materialer, herunder bjælker og brædder, bør dækkes af A-PLADEBATTS 10.

Typiske begrænsninger der kan besværliggøre eller forhindre efterisoleringsarbejdet: Installationer, rør, murpiller, vekselbjælker etc.

Læs mere om U-værdier og Efterisolering af let krybekælder, nedefra med FLEXIBATS 37 og A_PLADEBATTS 10 i ROCKWOOL Guide - efterisolering side 24

ROCKWOOL stenuld kan anvendes til mange forskellige gulvkonstruktioner, og bidrager til varme- og trinlydsisolering i alle bygningskategorier.
Installation Guide

Se videoen: ROCKWOOL Guide - Efterisolering

Guide til lavere energiforbrug i eksisterende bygninger

Download brochure

Produkter

Krybekælderdæk

FLEXIBATTS 37
Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Tag og loft, Konstruktioner, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Skunkrum, Bygningsisolering, Spidsloft, Åsekonstruktion, Gitterspær, Lofter, Ydervægge af beton, Ydervægge, Ydervægge af stål, Ydervægge af træ, Skillevægge af beton, Skillevægge af stål, Skillevægge af træ, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Gulv, Tung etageadskillelse, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 37, Genanvendelse, Ydervægge af mursten

FLEXIBATTS 37

Gå til produkt
FLEXIBATTS 34
Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Tag og loft, Konstruktioner, Skunkrum, Spidsloft, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Gitterspær, Lofter, Skillevægge af beton, Skillevægge af stål, Skillevægge af træ, Bygningsisolering, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Gulv, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Tung etageadskillelse, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 34, Genanvendelse, Ydervægge af træ, Ydervægge, Ydervægge af beton, Ydervægge af stål, Ydervægge af mursten

FLEXIBATTS 34

Gå til produkt
A-PLADEBATTS 10
Ydervægge af træ, Ydervægge, Væg, Konstruktioner, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Bygningsisolering, Skillevægge af beton, Skillevægge af træ, Skillevægge af stål, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Gulv, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, Gitterspær, Lofter, Tag og loft, Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Åsekonstruktion, Skunkrum, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 35, Genanvendelse

A-PLADEBATTS 10

Gå til produkt
ROCKORBIT BATTS
Gitterspær, Lofter, Tag og loft, Konstruktioner, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 34, Genanvendelse, Tungt krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Gulv, Bygningsisolering

ROCKORBIT BATTS

Gå til produkt
TERRÆNBATTS Erhverv
Terrændæk med svømmende gulv, Terrændæk, Gulv, Konstruktioner, Terrændæk med strøgulv, Tung etageadskillelse, Etageadskillelse, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, CE, Certificates, Lambda 37, Genanvendelse, Bygningsisolering

TERRÆNBATTS Erhverv

Gå til produkt
TRINLYDSBATTS
Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Gulv, Konstruktioner, Tung etageadskillelse, Terrændæk med svømmende gulv, Terrændæk, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, CE, Certificates, Lambda 37, Genanvendelse, Brandklasse A2, Bygningsisolering

TRINLYDSBATTS

Gå til produkt
Granulate Basic
Ydervægge af beton, Ydervægge, Væg, Konstruktioner, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Gulv, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 37, Bygningsisolering

Granulate Basic

Gå til produkt
A-BATTS
Bygningsisolering, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Konstruktioner, Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Tag og loft, Skunkrum, Spidsloft, Gitterspær, Lofter, Ydervægge af træ, Ydervægge, Skillevægge af beton, Skillevægge af træ, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Gulv, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Tung etageadskillelse, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, CE, Certificates, Tungt krybekælderdæk, Brandklasse A1, Lambda 37, Genanvendelse

A-BATTS

Gå til produkt
Hent flere