Tung etageadskillelse

Etageadskillelse af letbeton, letklinkerbeton eller beton opnår pga. sin egenvægt bedre lydisolering end tilsvarende opbygning af træ.

 

Konstruktionsopbygning

På oversiden af etagedækket isoleres med ROCKWOOL TRINLYDSBATTS, ROCKWOOL FLEXIBATTS mellem gulvstrøer eller udstøbning af min 80 mm betonlag oven på 15,20,30 eller 50 mm ROCKWOOL TRINLYDSBATTS.

Der kan suppleres på underside af etagedækket med et nedstroppet loft med ROCKWOOL FLEXIBATTS. ROCKWOOL TRINLYDSBATTS og FLEXIBATTS er hurtige at udlægge, montere og tildanne. Samtidig er isoleringen meget dimensions- og trykstabil pga. stenuldstrukturen.

For ROCKWOOL TRINLYDSBATTS gælder, at den har en relativ lav dynamisk stivhed, hvilket giver en god trinlydsisolering. Over portrum skal man lave en fugtteknisk beregning med hensyn til opdeling af isoleringslaget for at undgå kondensdannelse på etagedækket. Som loftbeklædning i portrummet kan anvendes 8 mm ROCKPANEL.

 1.  22 mm spånplade på 15/20/30/50 mm ROCKWOOL TRINLYDSBATTS
 2. ROCKWOOL TRINLYDSBATTS
 3. 140 mm beton
 4. 50 mm ROCKWOOL FLEXIBATTS
 5. Loftskinne nedstroppet
 6. 2x13 mm gipsplade

U-værdier (W/m2K) for etageadskillelser.

Etageadskillelse af:Nedhængt loft 5%
træ konstruktion mm
Svømmende gulv ROCKWOOL TRINLYDSBATTS mm
Letbeton
100mm
015203050
U-værdier
01,250,850,770,650,50
450,490,410,390,350,31
700,380,320,310,290,26
950,300,270,270,250,23
1200,260,240,230,220,19
1450,230,210,190,190,17
1650,200,190,180,180,16
1950,170,160,160,150,14
Letklinkerbeton
100mm
01,641,010,900,740,56
450,530,440,420,380,32
700,400,340,330,310,27
950,320,290,280,260,24
1200,270,250,240,230,21
1450,240,220,210,190,18
1650,210,190,190,180,16
1950,180,170,160,160,15
Jernbeton
140mm
01,781,060,940,760,57
450,540,450,430,390,33
700,410,350,340,310,28
950,330,290,280,270,24
1200,270,250,240,230,21
1450,240,220,210,190,18
1650,210,200,190,180,16
1950,180,170,160,160,15

Beregningerne er udført jvf. DS418, 6. udgave. U-værdierne er korrigeret for luftspalter og luftstrømme i isoleringslaget med ΔU. ΔU = 0, da isolering er udført indendørs.

 

Forudsætninger for beregningen:

Indvendige overgangsisolanser er anvendt

Luftrum mindre end 39 mm mellem nedstroppet loft og etage dæk

De beregnede værdier kan ikke anvendes for parkeringskælder eller loftrum

Dimensioneringsvejledning

Belastninger
Ved dimensionering af støbte gulve må der fastlægges, hvilke belastninger og påvirkninger konstruktionen udsættes for, idet de forskellige belastninger og påvirkninger giver deformationer i isoleringslaget og spændinger i betonen. Belastninger bestemmes normalt ud fra DIF's norm: ''Last på konstruktioner'' DS410.

Nyttelast
Nyttelast opdeles normalt i:

Fladelast: Last pr. fladeenhed, der hidrører fra brugsmæssige funktioner, konstruktionen forudsat anvendt til.

 

Linjelast: Last der hidrører fra bl.a. skillevægge.

Punkt- og hjullast: Last der hidrører fra maskiner, reoler, trucks, biler, lastvogne og lignende.

Den statiske beregning af betontykkelse, betonkvalitet og evt. armering er afhængig af stivhed i den underliggende ROCKWOOL TRINLYDSBATTS. Stor stivhed giver små deformationer, samt små spændinger i betonpladen. Det betyder reduceret betontykkelse og/eller reduceret armering. Se i øvrigt dimensioneringstabel på side 2.4.14 og deformationskurve og ballasttal på side 2.4.15.

Beregningsmodel

De viste eksempler i dimensioneringstabellerne på opbygning af støbte gulve er beregnet efter en model bestående af tre lag: Underlaget, isoleringen og betonpladen. Underlaget regnes uendeligt stift mens isoleringen og betonpladen indgår med materialeværdierne for styrke og stivhed.

Belastningstilfælde

De viste eksempler i dimensioneringstabellerne er beregnet for to lasttilfælde: Kombineret linje- og fladelast samt to punktlaste med variabel afstand.

Kombineret flade- og linjelast

Fladelasten er i de viste eksempler forudsat at virke over en udstrækning på min. 2x2 m. Linjelasten virker over en bredde på 150 mm. Linjelasten forudsættes placeret enten 1 m parallelt fra eller vinkelret på fuger og frie kanter. Linjelasten virker som langtidslast.

Punktlaste

Punktlaste er delt op i to typer: Punktlaste, der virker over et areal på 100x100 mm og hjultryk, der virker med tryk på 800 kN/m2 . Den koncentrerede punktlast virker som langtidslast. Hjullasten virker som både lang- og korttidslast. De støbte gulves bæreevne er afhængig af, hvor tæt punktlasterne placeres indbyrdes og hvor på gulvet/betonpladen punkt-lasterne placeres. De viste eksempler angiver bæreevnen midt på et pladefelt for varierende afstand mellem to punktlaste. Bæreevnen langs frie kanter og hjørner er reduceret i forhold til bæreevnen på midten.

Feltstørrelser

Armerede støbte gulve udføres i feltstørrelser op til 9x9 m. Uarmerede støbte gulve udføres i feltstørrelser op til 6x6 m.

Betonstyrke og kvalitet

Der er anvendt betonkvalitet B20, karakteristisk trykstyrke >= 20 MPa.

Armering

Der er forudsat anvendt ribbestål med en karakteristisk flydespænding >= 550 MPa. Armeringen placeres i betonpladen iht. norm for betonkonstruktioner DS411 moderat miljøklasse, det vil sige dæklag på min. 20 mm for normal kontrol og min 25 mm for lempet kontrol. Normal og lempet kontrol er karakteriseret ved varierende krav til kontrollens omfang i henhold til DS411.

Fuger

Fuger udføres som kraftoverførende, det vil sige med f.eks. fer og not. Fugekanter forstærkes med ekstra armering i undersiden i en bredde på 500 mm på hver side af fugen som angivet i tabellerne.

 

Fuge med fer og not

Sort: normal armering

Blå: ekstra armering

 

 

Frie kanter og hjørner
Sort: normal armering
Blå: ekstra armering

 

De støbte gulves bæreevne for punktlaste på frie kanter og hjørner vil altid være reduceret i forhold til bæreevnen på midten. For de uarmerede støbte gulve reduceres bæreevnen for punktlaste til 50% på frie kanter og 50% på frie hjørner i forhold til bæreevnen på midten. For de armerede støbte gulve reduceres bæreevnen for punktlaste til 50% på frie kanter og 25% på frie hjørner i forhold til bæreevnen på midten. De anførte bæreevner for armerede støbte gulve forudsætter, at de frie kanter forstærkes med ekstra armering på følgende måde:

I undersiden ilægges i en bredde på 500 mm ekstra armering som angivet i tabellerne.

I oversiden ilægges i en afstand af 2 m fra en fri kant armering svarende til undersidearmeringen ved plademidten. De anførte bæreevner på frie kanter og hjørner er fastsat konservativt.

Såfremt der i den aktuelle situation forekommer højere belastninger, bør bæreevnen eftervises ved særligberegning.

 

Fuge med gennem gående armering, hvor der bliver skåret 1/3 ned i betonpladen.

Dimensioneringstabel

I konstruktionseksemplerne for støbte etageadskillelser i nedenstående dimensioneringstabel indgår alene ROCKWOOL TRINLYDSBATTS i 30 mm isoleringstykkelse.

Dimensioneringstabel for kombineret flade- og linielast

AnvendelsesområdeNyttelast
Kort- og langtidslast
ROCKWOOL
TERRÆNBATTS Erhverv
Beton
plade-
tykkelse
Beton-kvalitetArmering i begge ret-ninger i undersidenEkstra arn, ved fri kant og fuge i undersiden
Flade lastLinielast     
kN/m2kN/mmmmmMPamm2mm2
Bolig
Beboelseshuse og lejligheder
1,50
1,50
1,50
1,50
3
4
5
8
30
30
30
30
80
100
120
80
B20
B20
B20
B20Y6/250ZY6
Let erhverv
Kontorlokaler uden arkiver, kantiner, mindre salgs- og udstillingslokaler m.v.
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2
3
5
7
9
11
30
30
30
30
30
30
80
100
120
80
80
120
B20
B20
B20
B20
B20
B20Y6/250
Y6/200
Y6/2002Y6
3Y6
3Y6
Samlingslokaler
Sportshaller, biografer, kirker, større salgs- og udstillingslokaler m.v.
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
2
3
4
6
8
30
30
30
30
30
30
100
120
140
80
100
120
B20
B20
B20
B20
B20
B20Y6/250
Y6/200
Y6/2002Y6
3Y6
3Y6

Dimensioneringstabel for punktlaste på 100x100 mm areal med variabel afstand

ROCKWOOL
TRINLYDSBATTS
Beton
plade-
tykkelse
Beton-kvalitetArmering i begge ret-ninger i undersidenEkstra arn, ved fri kant og fuge i undersidenPunktlast, kort- og langtidslast   
 Afstand   
0,5 m1,0 m1,5 m>2,0 m
mmmmMPamm2mm2kNkNkNkN
3080B20  2333
30100B20  3455
30120B20  5677
30140B20  78910
3080B20Y6/2502Y6781213
3080B20Y6/2003Y6781213
30100B20Y6/2003Y68101216
30120B20Y6/2003Y69101218

Dimensioneringstabel for punktlaste fra hjultryk med variabel afstand.

Lufttryk = 800 kN/m2

ROCKWOOL
TRINLYDSBATTS
Beton
plade-
tykkelse
Beton-kvalitetArmering i begge ret-ninger i undersidenEkstra arn, ved fri kant og fuge i undersidenPunktlast, kort- og langtidslast   
          Afstand   
0,5 m1,0 m1,5 m>2,0 m
mmmmMPamm2mm2kNkNkNkN
3080B20  2333
30100B20  3455
30120B20  5677
30140B20  78910
3080B20Y6/2502Y6781012
3080B20Y6/2003Y6781012
30100B20Y6/2003Y69101114
30120B20Y6/2003Y610111214

Lydisolering af etageadskillelse af beton

Etageadskillelse af letbeton, letklinkerbeton eller beton opnår pga. sin egenvægt bedre lydisolering end tilsvarende opbygning af træ.

Den lydreduktion og det trinlydniveau, der opnås ved anvendelse af tunge etageadskillelser afhænger af flere faktorer:

 • Vægten af etageadskillelsen.
 • Om der er svømmende gulv på oversiden og/eller nedstroppet
  loft på undersiden af etageadskillelsen.
 • Det er vigtigt for trinlydisolationen at få brudt den uundgåelige faste forbindelse mellem gulv og loft på henholdsvis overside og underside af etageadskillelsen.
 • I svømmende gulvkonstruktioner opbygget af beton og ROCKWOOL TRINLYDSBATTS vil stenulden hindre en fast forbindelse til den bærende etageadskillelse og derved virke trinlydsdæmpende.
 • Det kan også vælges at opbygge et nedstroppet loft for at bryde den faste forbindelse mellem gulv og loft. Det nedstroppede loft isoleres med et lydabsorberende materiale - f.eks. ROCKWOOL FLEXIBATTS, som er formfaste og har markedets bedste udfyldningsevne. Det er vigtigt, at alle samlinger ved tilstødende bygningsdele er fyldte med fugemasse.

Samlingsdetaljer

De tunge etageadskillelsers samlinger med ydervægge og skillevægge har afgørende indvirkning på etageadskillelsens luftlydisolation. Vær opmærksom på, at etageadskillelsens luftlydisolation forringes,  når tekniske installationer føres gennem etageadskillelsen. De tekniske installationer kan lydisoleres med ROCKWOOL Rørskål eller omsluttes med ROCKWOOL FLEXIBATTS mellem skelet af  lægter beklædt med gipsplader.

 

VÆR OPMÆRKSOM PÅ!!
Er der et brandkrav til etageadskillelsen skal gennemføringen også sikres til pågældende krav.

 

Tung etageadskillelse/tung ydervæg

I nogle tilfælde vil flanketransmissionen* i tunge ydervægge være så stor, at den tilstødende tunge etageadskillelses luftlydisolation påvirkes væsentligt. I betonelementer sker flanketransmissionen normalt kun i bagstøbningen, idet for- og bagstøbningen normalt ikke sammenstøbes. Det er meget vigtigt, at samlinger mellem tunge etageadskillelser og tunge ydervægge udføres tætte. Det vil normalt være tilfældet i støbte samlinger. Hvis en tung etageadskillelse ikke er støbt sammen med ydervæggen, skal understøbningen udføres omhyggeligt, således at alle huller er helt udfyldte, inden gulvene lægges.

* Flanketransmission forekommer når lyd overføres fra et rum til et andet ved gennemgående bygningsdele. Flanketransmission er særlig et problem ved lette skillevægge og facader, der passerer ubrudt forbi en skillevæg eller et dæk.

 1. ROCKWOOL BETONELEMENTBATTS 34
 2. ROCKWOOL A-PLADEBATTS 10
 3. Understøbning
 4. Fugeforsegling
 5. Spånplade
 6. ROCKWOOL TRINLYDSBATTS
 7. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 8. Gipsplader
 9. Betondæk
 10. Fugeforsegling
 11. ROCKWOOL Fugestrimmel
 12. ROCKWOOL BETONELEMENTBATTS 34

Tung etageadskillelse/let ydervæg

Hvis tunge etageadskillelser føres helt ud gennem lette ydervægge og afsluttes med altaner eller smalle ''facade-bånd'', indbygges normalt et 30-50 mm varmeisoleringslag mellem de tunge etageadskillelser og de fremtrædende altaner eller ''facade bånd''. Isoleringen skal anbringes nær facadens yderside. Mellem de tunge etageadskillelser og altaner må der ikke være faste forbindelser, idet trinlyd kan transmitteres fra altanen via etageadskillelsen til de underliggende rum.

Altanplader skal op lægges på gummiunderlag eller forsynes med trinlyddæmpende belægning. Når tunge etageadskillelser føres delvis ud gennem ydervæggen, skal de føres så langt ud, at der skabes tilfredsstillende tæthed i samlingerne. Fugetykkelsen mellem den tunge etageadskillelse og den lette ydervæg bør ikke overstige 20 mm, fugedybden skal være mindst 100 mm. Fugerne skal stoppes tæt med ROCKWOOL Fugestrimmel og forsegles med fugemasse.

 1. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 2. ROCKWOOL Fugestrimmel
 3. Fugeforsegling
 4. Spånplade
 5. ROCKWOOL TRINLYDSBATTS
 6. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 7. Gipsplader
 8. Betondæk
 9. Fugeforsegling
 10. ROCKWOOL Fugestrimmel
 11. ROCKWOOL A-PLADEBATTS 10
 12. ROCKWOOL FLEXIBATTS

Tung etageadskillelse/tung skillevæg

Når tunge etageadskillelser samles med tunge dobbeltvægge af beton, letbeton eller mursten, er det helt afgørende for dobbeltvæggens luftlydisolation, at sammenstøbningen sker på en måde, der sikrer fuldstændig adskillelse mellem de to vægdele. Ved beton- og letbetonelementer isoleres der i dobbeltvæggens hulrum med ROCKWOOL A-PLADEBATTS 10 bag vedunderstøbningen for at hindre, at den indstoppede mørteldanner faste forbindelser mellem de to vægge. Det kan blive nødvendigt pga. flanketransmission at anvende forsatsvægge i rummene over etageadskillelsen.

 1. ROCKWOOL A-PLADEBATTS 10
 2. Gipsplader
 3. Hulrum
 4. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 5. ROCKWOOL TRINLYDSBATTS
 6. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 7. Gipsplader
 8. Dobbeltvæg af mursten
 9. Fugeforsegling
 10. Beton
 11. Spånplade
 12. ROCKWOOL Fugestrimmel

Tung etageadskillelse/let skillevæg

Når der anvendes lette skillevægge på tunge etageadskillelser, er det meget vigtigt, at samlingerne er tætte. Da flanke-transmissionen via etageadskillelsen vil ned sætte luftlydisolationen på de lette skillevægge, anvender man ofte svømmende gulve, som afbrydes med fuger under de lette skillevægge.

Svømmende gulve af asfalt eller beton bør afbrydesmed fuger, hvor vægge med luftlydisolation >R'w = 40 dB placeres. Fugerne mellem svømmende gulv og skillevæg skal udfyldes med ROCKWOOL Fugestrimmel og forsegles med fugemasse. Mellem underside af etageadskillelse og skillevæg udfyldes der ligeledes med ROCKWOOL Fugestrimmel og der forsegles med fugemasse. Hvor vægge med luftlydisolation > R'w = 40 dB placeres, bør der anvendes nedstroppet loft.

 1. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 2. Fugeforsegling
 3. ROCKWOOL TERRÆNBATTS Erhverv
 4. ROCKWOOL Fugestrimmel
 5. Svømmende gulv
 6. Betondæk
 7. ROCKWOOL Fugestrimmel
 8. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 9. Skillevæg
 10. Fugeforsegling

Lydforbedring, konstruktionseksempler

Eksempel 1

Etageadskillelse, betondæk, bærende
Lodret snit

Brand
REI 60 (BS 60)
Brandteknisk Vejledning 30.

Lyd
Luftlyd
Rw = 53 dB
ROCKWOOL International A/S Lydlaboratorium.

Trinlyd
Ln,w = 81 dB
ROCKWOOL International A/S Lydlaboratorium.

Opbygning

 1. 140 mm armeret betonplade.

Forbedrede forhold, eksempel 1

Etageadskillelse, betondæk, bærende
Lodret snit

 

Brand
REI 60 (BS 60)
Brandteknisk Vejledning 30.

 

Eksempel 1Uden forbedringMed forbedring
 ROCKWOOL TRINLYDSBATTS 15 mm 30 mm 50 mm
 Luftlyd RW 53 dB 58 dB 59 dB 58 dB
 Trinlyd Ln,w 81 dB 52 dB 49 dB 52 dB

Målingerne er foretaget i ROCKWOOL International A/S lydlaboratorium.

 

 

Opbygning

 1. 22 mm spånplade
 2. ROCKWOOL TRINLYDSBATTS
 3. 140 mm armeret betonplade.

Forbedrede forhold, eksempel 3

Etageadskillelse, betondæk, bærende
Lodret snit

Brand
REI 60 (BS 60)
Brandteknisk Vejledning 30.

Lyd
Luftlyd
R w = 60 dB 
ROCKWOOL International A/S Lydlaboratorium.

Trinlyd
Ln,w = 56 dB
ROCKWOOL International A/S Lydlaboratorium.

Opbygning

 1. 22 mm spånplade
 2. 45 mm ROCKWOOL FLEXIBATTS
 3. 45x45 mm gulvlægter 
  c/c 600 mm
  lagt på bløde brikker
 4. 140 mm armeret betonplade.

Forbedrede forhold, eksempel 4

Etageadskillelse, betondæk, bærende
Lodret snit

Brand
REI 60 (BS 60)
Brandteknisk Vejledning 30.

Lyd
Luftlyd
Rw = 72 dB
ROCKWOOL International A/S Lydlaboratorium.

Trinlyd
Ln,w = 46 dB
ROCKWOOL International A/S Lydlaboratorium   

Opbygning

 1. 140 mm armeret betonplade med min. 30 mm fra underside til hovedarmeringens centrum.
 2. Nedstroppet bæreprofil.
 3. Sekundær profil.
 4. 50 mm ROCKWOOL FLEXIBATTS.
 5. 2x13 mm gipsplade.

Forbedrede forhold, eksempel 5

Etageadskillelse, betondæk, bærende
Lodret snit

Brand
REI 60 (BS 60)
Brandteknisk Vejledning 30.

Lyd
Luftlyd
Rw = 61 dB

Trinlyd
Ln,w = 47 dB
ROCKWOOL International A/S Lydlaboratorium.     

Opbygning

 1. 80 mm beton
 2. 30 mm ROCKWOOL TRINLYDSBATTS
 3. 140 mm armeret betonplade.     

Forbedrede forhold, eksempel 6

Etageadskillelse, betondæk, bærende
Lodret snit

Brand
REI 60 (BS 60)
Brandteknisk Vejledning 30.

 ROCKWOOL TRINLYDSBATTS 15 mm 30 mm 50 mm
 Luftlyd RW 69 dB 71 dB 72 dB
 Trinlyd Ln,w 42 dB 40 dB 40 dB

Opbygning

 1. 22 mm spånplade
 2. ROCKWOOL TRINLYDSBATTS
 3. 140 mm armeret betonplade.
 4. 50 mm ROCKWOOL FLEXIBATTS
 5. Loftskinne nedstroppet
 6. 2x13 mm gipsplade
Installation Guide

Se videoen: ROCKWOOL Guide - Efterisolering

Guide til lavere energiforbrug i eksisterende bygninger

Download brochure

Etageadskillelse og dæk

Efterisolering af træbjælkelag mod uopvarmet rum ved indblæsning

Gå direkte til side 21 i brochuren "ROCKWOOL GUIDE - efterisolering"

Efterisolering af betondæk mod uopvarmet rum, nedefra med ROCKORBIT

Gå direkte til side 22 i brochuren "ROCKWOOL GUIDE - efterisolering"

Efterisolering af betondæk mod uopvarmet rum, nedefra (kold side) med reglar og gipsloft

Gå direkte til side 23 i brochuren "ROCKWOOL GUIDE - efterisolering"

Produkter

Tung etageadskillelse

FLEXIBATTS 37
Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Tag og loft, Konstruktioner, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Skunkrum, Bygningsisolering, Spidsloft, Åsekonstruktion, Gitterspær, Lofter, Ydervægge af beton, Ydervægge, Ydervægge af stål, Ydervægge af træ, Skillevægge af beton, Skillevægge af stål, Skillevægge af træ, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Gulv, Tung etageadskillelse, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 37, Genanvendelse, Ydervægge af mursten

FLEXIBATTS 37

Gå til produkt
FLEXIBATTS 34
Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Tag og loft, Konstruktioner, Skunkrum, Spidsloft, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Gitterspær, Lofter, Skillevægge af beton, Skillevægge af stål, Skillevægge af træ, Bygningsisolering, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Gulv, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Tung etageadskillelse, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 34, Genanvendelse, Ydervægge af træ, Ydervægge, Ydervægge af beton, Ydervægge af stål, Ydervægge af mursten

FLEXIBATTS 34

Gå til produkt
TERRÆNBATTS Erhverv
Terrændæk med svømmende gulv, Terrændæk, Gulv, Konstruktioner, Terrændæk med strøgulv, Tung etageadskillelse, Etageadskillelse, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, CE, Certificates, Lambda 37, Genanvendelse, Bygningsisolering

TERRÆNBATTS Erhverv

Gå til produkt
TRINLYDSBATTS
Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Gulv, Konstruktioner, Tung etageadskillelse, Terrændæk med svømmende gulv, Terrændæk, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, CE, Certificates, Lambda 37, Genanvendelse, Brandklasse A2, Bygningsisolering

TRINLYDSBATTS

Gå til produkt
A-BATTS
Bygningsisolering, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Konstruktioner, Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Tag og loft, Skunkrum, Spidsloft, Gitterspær, Lofter, Ydervægge af træ, Ydervægge, Skillevægge af beton, Skillevægge af træ, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Gulv, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Tung etageadskillelse, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, CE, Certificates, Tungt krybekælderdæk, Brandklasse A1, Lambda 37, Genanvendelse

A-BATTS

Gå til produkt
FLEXIBATTS 32
Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Tag og loft, Konstruktioner, Skunkrum, Spidsloft, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Gitterspær, Lofter, Skillevægge af beton, Skillevægge af stål, Skillevægge af træ, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Gulv, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Bygningsisolering, Tung etageadskillelse, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 32, Genanvendelse, Ydervægge af mursten, Ydervægge, Ydervægge af træ, Ydervægge af beton, Ydervægge af stål

FLEXIBATTS 32

Gå til produkt