Lette etageadskillelser

Etageadskillelser af træ kan opbygges på stedet eller udføres af elementer, hvor man derefter udlægger svømmende gulv og monterer underloft. Bjælkerne kan bestå af limtræsbjælker,specielle lette bjælker eller massive træbjælker.

Isoleringslaget mellem bjælkerne skal fastholdes brandteknisk og udføres normalt med ROCKWOOL FLEXIBATTS. I underloftet anbefales det også at anvende ROCKWOOL FLEXIBATTS. Isoleringsprodukter skal have et overmål på 5-10 mm, således at isoleringen fylder helt ud til bjælkesiderne. Selve gulv- og loftprodukter udføres i henhold til fabrikantens anvisning. Til svømmende gulv anvendes ROCKWOOL TRINLYDSBATTS.

ROCKWOOL FLEXIBATTS og ROCKWOOL TRINLYDSBATTS er hurtige at udlægge, montere og tildanne. Samtidig er isoleringen meget dimensions- og trykstabil pga. stenuldens struktur. Desuden giver stenuldens struktur og flex egenskaben en god tværelasticitet og bedre udfyldningsevne.

ROCKWOOL og lydreduktion

Den lydreduktion og det trinlydsniveau, der opnås ved anvendelse af lette etageadskillelser afhænger af flere faktorer:

 • Gulvbelægningens egenskaber
 • Loftbeklædningens egenskaber
 • Om der er lydbroer i form af fast forbindelse mellem gulv/overside samt loft/underside af etageadskillelsen
 • Om etageadskillelsen er uisoleret eller isoleret med ROCKWOOL stenuld
 • Etageadskillelsens samlede vægt.

Hvordan kan man lydreducerer etageadskillelsen?

 • Hulrummet i etageadskillelsen kan isoleres med lydabsorberende materiale - f.eks. ROCKWOOL FLEXIBATTS.
 • ROCKWOOL forhindrer, at lydtrykket i hulhummet bliver forøget.
 • Etageadskillelsen skal være tæt - der fuges mod tilstødende bygningsdele.
 • Undgå faste forbindelser i konstruktionen Ilæg evt. 2 gipsplader mellem bjælkerne.
 • Svømmende gulv og nedstroppet loft giver gode lydreduktioner.

Isoleringens funktion i forbindelse med lydreduktionen er først og fremmest at reducere den akustiske forbindelse mellem gulv og loft på undersiden af etageadskillelsen. Vær opmærksom på, at etageadskillelsens luftlydisolation forringes, når tekniske installationer føres gennem etageadskillelsen.

Samlingsdetaljer og lyd

De lette etageadskillelsers samlinger med ydervægge og skillevægge har afgørende indvirkning på etageadskillelsens luftlydisolation.

 

Let etageadskillelse/tung ydervæg

Hvor lette etageadskillelser samles med tunge ydervægge, bør der pga. flanketransmission anvendes forsatsvæg, enten i rummene over etageadskillelsen eller i rummene underetageadskillelsen.

 1. ROCKWOOL MURBATTS
 2. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 3. Gipsplader
 4. Hulrum
 5. ROCKWOOL Fugestrimmel
 6. Spånplade
 7. ROCKWOOL TRINLYDSBATTS
 8. Fugeforsegling
 9. Bjælke
 10. Gipsplader
 11. Fugeforsegling
 12. ROCKWOOL FLEXIBATTS brandteknisk fastholdt

Let etageadskillelse/let ydervæg

Hvor lette etageadskillelser samles med lette ydervægge, er det meget vigtigt, at samlingerne er fuldstændig tætte, da der ofte forekommer mindre bevægelser i lette ydervægge. Det kan blive nødvendigt pga. flanketransmission at anvende forsatsvægge i rummene over etageadskillelsen eller i rummene under etageadskillelsen.

 1. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 2. Spånplade
 3. ROCKWOOL TRINLYDSBATTS
 4. Fugeforsegling
 5. Bjælke
 6. Gipsplader
 7. ROCKWOOL FLEXIBATTS brandteknisk fastholdt
 8. ROCKWOOL Fugestrimmel

Let etageadskillelse/tung skillevæg

Hvor der stilles krav om stor lydreduktion til tunge skillevægge, f.eks. lejlighedsskel i rækkehuse, er det meget vigtigt, at bjælkerne i den lette etageadskillelse ligger parallelt med de boligadskillende vægge. Hvis bjælkerne går vinkelret på adskillende massive vægge, bør bjælkeender forsættes med mindst 1-sten for hinanden og vederlaget bør højst være 1/2 sten.

Der skal udfyldes bag bjælkeenderne og mures helt ud omkring bjælkeenderne og eventuelt forsegles med fugemasse omkring dem. Det kan blive nødvendigt pga. flanketransmission at anvende forsatsvæg i rummene over etageadskillelsen eller i rummene under etageadskillelsen.

 1. ROCKWOOL A-PLADEBATTS 10
 2. Spånplade
 3. ROCKWOOL TRINLYDSBATTS
 4. Bjælke
 5. ROCKWOOL FLEXIBATTS brandteknisk fastholdt
 6. Fugeforsegling
 7. Gipsplader
 8. Bjælke
 9. Fugeforsegling

Let etageadskillelse/let skillevæg

Hvor lette etageadskillelser samles med lette skillevægge, bør der pga. flanketransmission være svømmende gulv. Anvendes der ROCKWOOL TRINLYDSBATTS med spånplader, brydes det svømmende gulv under skillevæggen og der adskilles med ROCKWOOL A-PLADEBATTS 10. Endvidere kan der opbygges et nedstroppet loft under etageadskillelsen ved samling af let etageadskillelse og let skillevæg

 1. ROCKWOOL SKILLEVÆGSBATTS
 2. Spånplade
 3. ROCKWOOL TRINLYDSBATTS
 4. ROCKWOOL A-PLADEBATTS 10
 5. Bjælke
 6. ROCKWOOL FLEXIBATTS brandteknisk fastholdt
 7. ROCKWOOL Fugestrimmel
 8. ROCKWOOL SKILLEVÆGSBATTS
 9. Fugeforsegling
 10. Gipsplader
 11. Fugeforsegling
 12. ROCKWOOL Fugestrimmel

Efterisolering af etageadskillelser

 

Etageadskillelser mod kolde loftrum og kolde kælderrum efterisoleres ved indblæsning af ROCKWOOL Hulrumsfyld. I loftet, gulvet eller i kælderloftbeklædningen bores der en række huller, hvorigennem ROCKWOOL Hulrumsfyld indblæses i etageadskillelsen. Er der lerindskud, indblæses under dette, idet der normalt her er det største hulrum. Ved loftrum må gulvbrædderne ikke være belagt med et diffusionstæt materiale, som f.eks. fernis.

Indblæsningen udføres af autoriserede ROCKWOOL indblæsningsfirmaer landet over. 

U-værdier

Etageadskillelse af:ROCKWOOL Hulrumsfyld indblæst i konstruktionen, mm
0506070100125150
Træ med lerindskud1,090,540,490,45   
Træ uden lerindskud1,59   0,400,340,29

Figur D 11: 
U-værdier (W/m2K) for etageadskillelser af træ efterisoleret med ROCKWOOL Hulrumsfyld.

Beregningerne er udført jvf. DS 418, 6. udgave. U-værdierne er korrigeret for luftspalter og luftstrømme i isoleringen med ΔU. ΔU = 0, da isoleringen er udført med hulrumsfyld.

Efterisolering af etageadskillelser over portrum

Ældre etageadskillelser over portrum har generelt ikke bedre isoleringsværdi end traditionelle etageadskillelser mellem boliger. Derfor vil der her være behov for en efterisolering, der både forbedrer det generelle varmetab i boligen og udbedrer fodkulden.

 Efterisolering af etageadskillelse over portrum

 • Gulv
 • Dampspærre
 • ROCKWOOL TRINLYDSBATTS
 • Etageadskillelse af træ med eller uden lerindskud
 • ROCKWOOL FLEXIBATTS
 • Spredt forskalling
 • 8 mm ROCKPANEL

 

U-værdier

U-værdier (W/m2 K) for for etageadskillelser over portrum isoleret med ROCKWOOL FLEXIBATTS.

 

EtageadskillelseSupplerende isolering*
under konstruktionen i mm
ROCKWOOL TRINLYDSBATTS over konstruktionen i mm
015203050
Træ med
lerindskud
01,100,670,620,53 
450,450,360,340,320,28
700,350,300,290,270,25
950,300,260,250,240,22
1200,250,220,200,190,18
1450,230,190,190,180,17
1650,200,190,180,180,17
1950,180,160,160,150,14
Træ uden
lerindskud
01,600,830,750,63 
450,520,400,380,340,30
700,400,32,0310,290,26
950,320,280,270,250,23
1200,280,240,240,220,20
1450,240,220,200,190,18
1650,210,190,190,180,17
1950,180,170,160,160,15

Lydforbedring, konstruktionseksempler

Eksempel 1 - Etageadskillelse, træbjælkelag, bærende
Lodret snit.

Brand
REI 60 (BD 60)
Brandteknisk Vejledning 30.

Lyd
Luftlyd
R w = 43 dB
ROCKWOOL International A/S' Lydlaboratorium.

Trinlyd
L n,w = 74 dB
ROCKWOOL International A/S' Lydlaboratorium.

 

Figur 1.

 1. 22 mm spånplade.
 2. 170x95 mm bjælker pr. 600 mm.
 3. 95 mm ROCKWOOL BD-60 FLEXIBATTS, brandteknisk fastholdt.
 4. 2 lag beklædningsklasse K1 10 D2-s2,d2 (Klasse 2 beklædning).

Beklædningen kunne være:

 • 2 lag 13 mm gips eller 1 lag 13 mm gips og 1 lag profilbrædder. 

Forbedrede forhold, eksempel 1 - Etageadskillelse, træbjælkelag, bærende.
Lodret snit

Brand
REI 60 (BD 60)
Brandteknisk Vejledning 30.

Figur 2

 1. 22 mm spånplade.
 2. ROCKWOOL TRINLYDSBATTS.
 3. Som Figur 1.

Hvor meget bliver det forbedret, eksempel 1?

 

Eksempel 1Uden forbedringMed forbedring
 ROCKWOOL TRINLYDSBATTS 15 mm 30 mm 50 mm
 Luftlyd RW 43 dB 46 dB 46 dB 49 dB
 Trinlyd Ln,w 74 dB 69 dB 68 dB 68 dB

Målingerne er foretaget i ROCKWOOL International A/S lydlaboratorium.

Eksempel 2 - Etageadskillelse, træbjælkelag, bærende
Lodret snit

Brand
REI 60 (BD 60)
Brandteknisk Vejledning 30.

Lyd
Luftlyd
R w = 54 dB
ROCKWOOL International A/S' Lydlaboratorium.

Trinlyd L n,w = 66 dB
ROCKWOOL International A/S' Lydlaboratorium.

Figur 3

 1. 50 mm ROCKWOOL FLEXIBATTS, brandteknisk fastholdt
 2. 13 mm gipsplade.
 3. Som Figur 1.

Forbedrede forhold, eksempel 2 - Etageadskillelse, træbjælkelag, bærende
Lodret snit

Brand
REI 60 (BD 60)
Brandteknisk Vejledning 30.

Figur 4

 1. 22 mm spånplade
 2. ROCKWOOL TRINLYDSBATTS
 3. Som figur 1
 4. 50 mm ROCKWOOL FLEXIBATTS, brandteknisk fastholdt
 5. 13 mm gipsplade

Hvor meget bliver det forbedret, eksempel 2?

Eksempel 2 Uden forbedring Med forbedring

       ROCKWOOL TRINLYDSBATTS

 15 mm

 30 mm

 50 mm

 Luftlyd RW

 54 dB

 58 dB

 58 dB

 65 dB

 Trinlyd Ln,w

 66 dB

 59 dB

 58 dB

 58 dB

Målingerne er foretaget i ROCKWOOL International A/S lydlaboratorium.

Installation Guide

Se videoen: ROCKWOOL Guide - Efterisolering

Guide til lavere energiforbrug i eksisterende bygninger

Download brochure

Etageadskillelse og dæk

Efterisolering af træbjælkelag mod uopvarmet rum ved indblæsning

Gå direkte til side 20 i brochuren "ROCKWOOL GUIDE - efterisolering"

Efterisolering af betondæk mod uopvarmet rum, nedefra med ROCKORBIT

Gå direkte til side 21 i brochuren "ROCKWOOL GUIDE - efterisolering"

Efterisolering af betondæk mod uopvarmet rum, nedefra (kold side) med reglar og gipsloft

Gå direkte til side 23 i brochuren "ROCKWOOL GUIDE - efterisolering"

Produkter

Lette etageadskillelser

FLEXIBATTS 37
Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Tag og loft, Konstruktioner, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Skunkrum, Bygningsisolering, Spidsloft, Åsekonstruktion, Gitterspær, Lofter, Ydervægge af beton, Ydervægge, Ydervægge af stål, Ydervægge af træ, Skillevægge af beton, Skillevægge af stål, Skillevægge af træ, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Gulv, Tung etageadskillelse, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 37, Genanvendelse, Ydervægge af mursten

FLEXIBATTS 37

Gå til produkt
FLEXIBATTS 34
Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Tag og loft, Konstruktioner, Skunkrum, Spidsloft, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Gitterspær, Lofter, Skillevægge af beton, Skillevægge af stål, Skillevægge af træ, Bygningsisolering, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Gulv, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Tung etageadskillelse, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 34, Genanvendelse, Ydervægge af træ, Ydervægge, Ydervægge af beton, Ydervægge af stål, Ydervægge af mursten

FLEXIBATTS 34

Gå til produkt
A-PLADEBATTS 10
Ydervægge af træ, Ydervægge, Væg, Konstruktioner, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Bygningsisolering, Skillevægge af beton, Skillevægge af træ, Skillevægge af stål, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Gulv, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, Gitterspær, Lofter, Tag og loft, Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Åsekonstruktion, Skunkrum, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 35, Genanvendelse

A-PLADEBATTS 10

Gå til produkt
Granulate Pro
Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Tag og loft, Konstruktioner, Spidsloft, Skunkrum, Åsekonstruktion, Gitterspær, Lofter, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Gulv, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 41, Bygningsisolering

Granulate Pro

Gå til produkt
TRINLYDSBATTS
Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Gulv, Konstruktioner, Tung etageadskillelse, Terrændæk med svømmende gulv, Terrændæk, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, CE, Certificates, Lambda 37, Genanvendelse, Brandklasse A2, Bygningsisolering

TRINLYDSBATTS

Gå til produkt
BD-60 FLEXIBATTS
Ydervægge af træ, Ydervægge, Væg, Konstruktioner, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Skillevægge af beton, Skillevægge af træ, Bygningsisolering, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Gulv, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 37, Genanvendelse

BD-60 FLEXIBATTS

Gå til produkt
Granulate Basic
Ydervægge af beton, Ydervægge, Væg, Konstruktioner, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Gulv, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, Tungt krybekælderdæk, CE, Certificates, Brandklasse A1, Lambda 37, Bygningsisolering

Granulate Basic

Gå til produkt
A-BATTS
Bygningsisolering, Skillevæg af træ/stål, Skillevægge, Væg, Konstruktioner, Hanebånd og bjælkespær, Rejste tage, Tag og loft, Skunkrum, Spidsloft, Gitterspær, Lofter, Ydervægge af træ, Ydervægge, Skillevægge af beton, Skillevægge af træ, Terrændæk med strøgulv, Terrændæk, Gulv, Let etageadskillelse, Etageadskillelse, Tung etageadskillelse, Let krybekælderdæk, Krybekælderdæk, CE, Certificates, Tungt krybekælderdæk, Brandklasse A1, Lambda 37, Genanvendelse

A-BATTS

Gå til produkt
Hent flere