Brandsikring af trapez stålpladetage

CONLIT Brandsikring sikrer, at stålpladetaget bibeholder sin statiske virkning ved brand. Derved mindskes nedstyrtningsfaren betragteligt. Løsningen er afprøvet hos DBI og opfylder bygningsreglementets brandsikringskrav.

 

Tage af ståltrapezplader skal ofte klassificeres som bærende stålkonstruktioner med brandmodstandsklasse R30 eller R60. Den ubeskyttede ståltrapezplade vil ved brandpåvirkning nedefra miste sin bæreevne på få minutter. Løsningen er afprøvet hos DBI og opfylder bygningsreglementets brandsikringskrav.

Tekniske specifikationer og krav til montering

Anvendelse
Brandisolering af trapeztage benyttes, hvor der stilles specifikke krav til tagets brandmodstand, f. eks., når taget er mindre end 5 meter fra en brandsektionsvæg. CONLIT 120 er udviklet til at kunne opgradere et uklassificeret tag af korrugerede stålplader til en BS-bygningsdel 60. Anvendes sammen med CONLIT Klæber, skruer og Ø80 mm skiver.

Tekniske specifikationer
Varmeisolering: D=0,039 W/m·K.
Anvendelses temp.: Under almindelig drift tåler produktet på uldsiden maks. 250°C
På evt. belægning maks. 80°C.
Fibersmeltepunkt: Over 1000°C
Fugtabsorption: Ca. 0,004 vol. % ved 90% RF
Dimensionsstabilitet: Længdeudvidelseskoefficient= 0
Z-værdi: Ca. 0,15 kg/GPa·m·s
Specifik varme: Ca. 0,8 KJ/Kg·K 0%

Materiale/sortiment
Typer:
CONLIT 120 P (ubeklædt), CONLIT 120 (med glasvlies)
Tykkelse: 80 mm

Certificering

  • CONLIT 120 er ubrændbar iflg. Euroclass A1 - EN 13501-1
  • CE godkendt iht. EN13162: 2008

Krav til montering

  • Der skal anvendes skruer med borespids og min. 80 mm skive i stål.
  • Alle kanter skal påføres CONLIT Klæber inden opsætning.
  • Skruernes indbyrdes afstand må maks. være 900 mm og maks. 200 mm fra kanter.
  • Hvor stålpladerne vender således, at røg og ild har adgang til hulrummet mellem stålplader og CONLIT plader, skal der være lukket med trapezformede klodser af stenuld.

Krav til stålplader:

  • Tykkelse mindst 1,0 mm.
  • Stålflydespænding mindst 350 N/mm2.
  • Regningsmæssig spænding v. lastkombination 3.3 max 120 N/mm2.
  • Inertimoment mindst 2.800.000 mm4/m.

NB:
Hvor CONLIT pladerne monteres således, at det har direkte kontakt til udeklimaet, bruges CONLIT 120 med glasvlies, iht. BR2010: 6.3.2.4

Snit af trapez stålpladetag:

Arbejdsvejledning

Påfør CONLIT Klæber på siden af pladerne inden opsætning.

 

Skru pladerne direkte op i trapezpladerne. Det er vigtigt at sikre at pladerne er spændt tæt til trapezpladerne.

Opsæt pladerne forskudt, under trapezbølgerne. CONLIT Klæber er med til at sikre en brandtæt fuge mellem CONLIT pladerne.

Der anvendes 4 x 100 mm skruer med borespids og skiver, Ø 80 mm.