Brandsikring af træk- og trykstænger af stål

CONLIT Rørskål er udviklet til, at man enkelt og effektivt kan brandisolere træk og trykstænger. Dette sikrer lav ståltemperatur i tilfælde af brand og derved sikres bygningens stabilitet.

Rørskålene er formfaste og beklædt med armeret aluminiumsfolie. Monteringen er gjort let ved at overfladealuminiummet er udstyret med et overlap med tape.

Install guides

Illustration af en træk- og trykstang

Tekniske specifikationer og krav til montering

Anvendelse
Træk- og trykstænger anvendes ofte til sikring af bygningers stabilitet. Disse stængers statiske funktion skal også i tilfælde af brand beskyttes, så bygningens stabilitet bevares.

Tekniske specifikationer
Varmeisolering:
D=0,039 W/m·K
λ10=0,038 W/m·K
λ50=0,043 W/m·K
λ100=0,051 W/m·K
CE godkendt
Anvendelses temp.: Under almindelig drift tåler produktet temperaturer op til 250 °C.
Udvendig side maks. 80 °C
Fibersmeltepunkt: Over 1000 °C
Vandabsorption: 1 vol. % i henhold til BS 2972:75
Fugtabsorption: Ca. 0,004 vol. % ved 90% RF
Z-værdi: Ca. 0,15 kg/GPa·m·s
Specifik varme: Ca. 0,8 KJ/Kg·K

Materiale/sortiment
Sortimentet dækker dimensioner fra Ø15 mm op til Ø 114 mm

Certificering

  • Bestemmelse af nødvendige isoleringstykkelser sker på baggrund af godkendelse nr. MK 6.10/1052 og Dantest udtalelse af 910514, sag 7420
  • Både massiv- og rørprofiler kan brandbeskyttes på denne måde
  • Ulden er ubrændbar efter DIN 4102 A1

Dimensionering
Find U/A = sektionsforholdet for stålprofilet
Massiv profil: U/A = m-1
Rørprofil: U/A = m-1
U=Omkredsen
A=Stålets tværsnitsareal
D=Ydre diameter på profilet i m
d=Indre diameter på profilet i m
Herefter aflæses resultatet i kurven på omslaget

Krav til montering

  • CONLIT Rørskål tilskæres, så den passer til konstruktionen.
  • Alle samlinger limes med CONLIT Klæber.
  • Mens klæberen hærder/binder af, fastholdes rørskålen mekanisk med bindetråd 100 mm fra enderne og på midten (maks. afstand 400 mm).

NB!
Vær opmærksom på, at der for at overholde Dantest udtalelsen maks. må være 5,0 mm forskel mellem stålets udvendige diameter og rørskålens indvendige mål. Eventuelt hulrum udfyldes med Conlit Klæber. Anvendes trækstænger i konstruktioner, kontakt ROCKWOOL A/S.

Arbejdsvejledning

Knæk rørskålen åben og smør CONLIT Klæber på indersiden af røret.

Rørskålen sættes omkring træk/trykstangen og smales,.

Fjern beskyttelsesfilmen fra aluminiumsflappen og tryk den fast over samlingen.

Smør derefter CONLIT Klæber på flader og ender.

Rørskålen omvikles med min. 1 mm tyk ståltråd ved enderne og midt på rørskålen.