Brandsikring af stålkonstruktioner

CONLIT med svejsestritter
CONLIT kan monteres på stålkonstruktioner udelukkende med svejsestritter. Det reducerer monteringstid, optimerer arbejdsgangen og sikrer en brandsikker konstruktion, der lever op til gældende europæiske standarder: ENV 13381-4, dimensioneret efter Eurocode 3.

CONLIT klæbet system
CONLIT Klæber bidrager også til lavere ståltemperatur således der i nogle tilfælde kan nøjes med tyndere CONLIT.

CONLIT Klæber fås færdigblandet i spand, patron eller pose.

Gipskartonplader monteres direkte på CONLIT plader udelukkende
med CONLIT Betonklæber. Det gør opsætningen hurtig og
giver en lav samlet installationspris. Systemet opsættes med
almindeligt håndværktøj og efterlader en hård overflade, der
er klar til overfladebehandling.

Install guide, how to guide, work instruction

Stål - Svejsestritter

Tekniske specifikationer og krav til montering

Anvendelse
Ved brandsikring af stålkonstruktioner kan CONLIT monteres som færdig løsning uden anden forarbejdning end tilskæring. Som synlig løsning kan CONLIT leveres med hvid vlies overflade eller afsluttes med påklæbede gipsplader.

Tekniske specifikationer
CONLIT type 150, densitet >150 kg/m3 
CONLIT type 300, densitet >300 kg/m3 
Isoleringsevne lambda 0,037 W/mK, temperaturafhængig 
Specifik varme 0,8 kJ/kg·K 
Z-værdi 0,14 kg/m·s·GPa 
Fugtabsorption 0,004 vol% v. 90% RF

Materiale/sortiment
Tykkelse 10*-15-20-25-30-40-50** mm (*Type 300, ** Type 150) Type 150 (med hvid vlies) Type 150 P -300 p (uden vlies)

Certificering
CONLIT 150 er ubrændbar iflg. Euroclass A1 - EN 13501-1
CE godkendt iht. EN13162: 2008

Dimensionering

 1. I dimensionering skemaerne i omslagets flapper findes stålets U/A værdi ud fra stål-geometrien (skema 1.1)
 2. CONLIT tykkelsen aflæses i skema 1.2 ved at krydse den ønskede brandmodstandstid (ex. R60) og den fundne U/A værdi fra skema 1.1 Skemaet er baseret på en kritisk ståltemperatur på 450°C. Yderligere skemaer kan findes på rockwool.dk

 

 Krav til montering

 • Skal være monteret med svejsestrittere  
  – tilskæring med kniv, sav eller rundsav
 • Maks. stritterafstand 320 mm og maks. 50 mm afstand fra kanter og ender
 • CONLIT formstykkerne skal være tilskåret med 2-3 mm overmål
 • Stritterne skal have en diameter på min. 2,7 mm / skiver min. 28 mm
 • Passtykker kan generelt udelades op til 1000 mm profilhøjde. Over 1000 mm skal der monteres CONLIT stykker ind til profilkroppen
 • Det er vigtigt ved montering, at samlinger er tætte
 • Såfremt brandisoleringen gennembrydes af installationer, skal disse brandsikres for at opnå samme brandsikkerhed.

Arbejdsvejledning til stål - svejsestrittere

Tilpas omhyggeligt CONLIT pladerne med kniv, sav eller rundsav.

 

Svejs CONLIT pladerne til stålet med en svejsestritter, min 2-4 mm længere end CONLIT tykkelsen.

Sørg for at sikre stabil og sikker fastholdelse til stålet.

Placer svejsestritterne maks. 50 mm fra kanterne og med maks. indbyrdes afstand på 320 mm

Når svejsestritterne er monteret, kan overfladen evt. afsluttes med gips.

Install guide, how to guide, work instruction

Stål - CONLIT klæbet system

Tekniske specifikationer og krav til montering

Anvendelse
I rum med synlige CONLIT beskyttede konstruktioner kan der klæbes standard 13 mm gipsplader direkte udenpå CONLIT. Derved opnås et godt underlag for en afsluttende overfladebehandling.

Tekniske specifikationer
Betonklæber: 
Arbejdstemperatur
+5°C - +30°C
Densitet oprørt ca. 1,35 kg/l
Anvendelsestid ca. 5 timer v. 20°C
Klassificering DS/EN 12004, C2 FTE
Lagring, min. 12 måneder i uåbnet emballage

Materiale/sortiment
Vejl. forbrug af Conlit Betonklæber:

Tørt pulver
Forbrug pr. m2, 2.0 kg
Forbrug pr. plade, 0,6 x 1,0 m, 1,2 kg

Oprørt klæber
Forbrug pr. m2, ca. 2.8-3,0 kg
Forbrug pr. plade, 0,6 x 1,0 m, ca. 1,8 kg

Certificering

 • Klassificering DS/EN 12004 C2FTE
 • Godkendelse EN 1365-2-PART 2

Dimensionering

 1. I dimensionering skemaerne i omslagets flapper findes stålets U/A værdi ud fra stål-geometrien (skema 1.1)
 2. Conlit tykkelsen aflæses i skema 1.2 ved at krydse den ønskede brandmodstandstid (ex. R60 ) og den fundne U/A værdi fra skema 1.1

Skemaet er baseret på en kritisk ståltemperatur på 450°C.

Krav til montering

 • Oprøring af CONLIT Betonklæber foretages med 0,4 - 0,5 liter rent vand pr. kg pulver, svarende til 8-10 liter pr. 20 kg’s pose.
 • Efter oprøringen henstår den klumpfrie masse i ca. 5 minutter, og derefter oprøres kort igen inden brug.
 • Til oprøring af CONLIT Betonklæber benyttes røremaskine, tvangsblander eller tilsvarende.
 • Til skæring af 30 mm CONLIT 150 plader bruges sav eller kniv. Skær med kniv langs lige bræt.
 • Til påføring af CONLIT Betonklæber benyttes tandspartel, som på den ene side er glat, og som på den anden side har tænder 8 x 8 mm.

Arbejdsvejledning til CONLIT Klæbet system

Tilskær passtykkerne med 2-3 mm overstørrelse og klæb med CONLIT Klæber mellem profilets flanger.

CONLIT Klæber mellem passtykke og beklædning. Placér et passtykke bag samlingen af to CONLIT plader.

Påfør CONLIT Klæber på passtykkerne med spartel i et jævnt lag.

 

Påfør CONLIT Klæber på uldsiden af den plade der støder op til.

Tryk pladerne sammen og fasthold dem med søm eller klammer.

Produkter

Brandsikring af stålkonstruktioner