Brandsikring af sprinkleranlæg og vandfyldte slangevinder

Slangevinder skal altid være klar til indsats mod en opstået brand. Det er derfor afgørende, at forsyningsledningerne til slangevinderne er effektivt beskyttet mod brand og mod frysning.
Slangevinderne er tilsluttet det almindelige vandforsyningssystem, og forsyningsrørene kan derfor bestå af såvel plast som stål.

Sprinkleranlæg skal kunne slukke en brand, eller holde den dæmpet, indtil anden brandbekæmpelse kan iværksættes. Det er derfor afgørende, at den nødvendige vandforsyning altid er til stede.

Vandfyldte slangevinder (Brandslanger) - det siger reglerne

Det siger reglerne

Regelgrundlaget for anlæg tilknyttet vandfyldte slangevinder er angivet i ”Brandteknisk vejledning nr. 38, Vandfyldte Slangevinder”, der er udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Uanset om rørnettet er opbygget af plast- eller stålrør, stilles der krav om:

en sikker vandforsyning i mindst 30 minutter, EI30 A2-s1,d0 BS30.

Ved risiko for frysning af vand i rørene skal der tages fornødne forholdsregler for at imødegå dette problem – f.eks. ved indlægning af varmebændler.

Læs mere om ”Vandfyldte slangevinder” i ”Brandteknisk Vejledning nr. 38”, som kan købes hos Dansk Brand- og sikringstekniske Institut, tlf. 36 34 90 00.

HUSK: Brandsikringen skal godkendes af de lokale myndigheder

 

Brandbeskyttelse af vandfyldte slangevinder

Forsyningsledninger til vandfyldte slangevinder isoleres med 40 mm R 800. Rørskålen fastholdes med ståltråd (6 viklinger pr. lb. meter). Hvis de isolerede rør skal have yderligere beklædning, skal der anvendes et ubrændbart materiale, f.eks. glaslærred eller metalpladekappe.

 

Metoden er testet af ROCKWOOL.

 

ROCKWOOL anbefaler

De isolerede sprinklerrørs bæringer isoleres således:

 1. ROCKWOOL Universal Rørskål afkortes, så den er ca. 10% længere end bæringens længde.
 2. Rørskålen sammenpresses i længderetningen, samtidig med at den monteres på bæringen.
 3. Rørskålen fastholdes med jern- eller kobbertråd, viklet i spiral. Beregn min. 6 viklingsomgange pr. m.

ROCKWOOL anbefaler

De isolerede sprinklerrørs bæringer isoleres således:

 1. ROCKWOOL Universal Rørskål afkortes, så den er ca. 10% længere end bæringens længde.
 2. Rørskålen sammenpresses i længderetningen, samtidig med at den monteres på bæringen.
 3. Rørskålen fastholdes med jern- eller kobbertråd, viklet i spiral. Beregn min. 6 viklingsomgange pr. m.

 

Rørene, som forsyner slangevinderne, kan isoleres med 40 mm R 800, som fastholdes med bindetråd.

Prøvningsstandard

Der foreligger ingen prøvningsdokumentation for brandbeskyttelse af bæringer. Der skal derfor sikres godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

Sprinkleranlæg - det siger reglerne

Det siger reglerne

 • Regelgrundlaget for automatiske sprinkleranlæg er angivet i ”Brandteknisk vejledning nr. 251/4001, Automatiske Sprinkleranlæg”, der er udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.
 • Krav til Brandsikringen 
  Vandforsyningsrør skal enten installeres ved gulvniveau og indkapsles i kanal af ubrændbar konstruktion eller brandisolere rør inkl. Bæringer efter klasse EI30 A2-s1,d0 BS30

 

Frostsikring

Hvis der tillige er risiko for frysning af sprinkleranlæggets rørnet, udføres dette normalt som ”tørt anlæg”. I forbindelse med mindre områder (maks. 20 sprinklere) er det normalt tilladt at frostsikre med varmebændler.

Udførelse af brandsikring af sprinkleranlæg

EI-30 Brandbeskyttelse af sprinkleranlæg

Sprinkleranlæggets rør i usprinklede områder isoleres med 40 mm R 800. Rørskålen fastholdes med ståltråd (6 viklinger pr. lb. meter). Hvis de isolerede rør skal have yderligere beklædning, skal der anvendes et ubrændbart materiale, f.eks. glaslærred eller metalpladekappe.

Metoden er testet af ROCKWOOL.

 

ROCKWOOL anbefaler

De isolerede sprinklerrørs bæringer isoleres således:

 1. ROCKWOOL Universal Rørskål afkortes, så den er ca. 10% længere end bæringens længde.
 2. Rørskålen sammenpresses i længderetningen, samtidig med at den monteres på bæringen.
 3. Rørskålen fastholdes med jern- eller kobbertråd, viklet i spiral. Beregn min. 6 viklingsomgange pr. m.

Prøvningsstandard

Der foreligger ingen prøvningsdokumentation for brandbeskyttelse af bæringer. Der skal derfor sikres godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

Produkter

Brandsikring af sprinkleranlæg og vandfyldte slangevinder