Brandsikring af ventilationskanaler

Kanaler skal i sin helhed havde en brandmodstand tilsvarende de brandsektioner de føres igennem. Kanaler med brandisolering testes iht. DS/EN 1366-1. Den samlede klassifikation angives eksempelvis som: EI60 (ve ho i ↔ o) A2-s1,d0.

Angivelsen i parentesen angiver, at produktet er klassificeret både for vertikale og horisontale kanaler, samt ind- og udvendig brandpåvirkning. En indvending brandpåvirkning af ventilationsanlæg opstår på grund af flere ind- og udblæsning spjæld i samme brandcelle.

CONLIT sortimentet hindrer effektivt brandspredning via ventilationssystemet. Cirkulære kanaler brandisoleres effektiv med CONLIT FIRE MAT. Ved rektangulære kanaler anvendes CONLIT FIRE BOARD, dog for EI30 kan der også benyttes CONLIT FIRE MAT. 

CONLIT FIRE MAT og CONLIT FIRE BOARD er udviklet specielt for brandsikring af ventilationskanaler. 

Produkter

Produkter til brandsikring af ventilationskanaler