Brandsikring af rørgennemføringer

CONLIT systemet er specielt udviklet til brandmæssig sikring. Denne side omhandler brandsikring af gennemføringer. CONLIT Systemet anvendes også til brandsikring af stål, betonhuldæk og ventilationskanaler.

Enhver gennemføring skal brandsikres
Installationsgennemføringer er et svagt led i brandsikringen mellem bygningens brandsektioner eller celler.

Det siger reglerne

 • BR 2015 foreskriver at installationsgennemføringer skal brandtætnes, jf. kap. 5.5.2 stk. 4
  ”Gennemføringer for installationer i brandadskillende bygningsdele skal lukkes tæt, så adskillelsernes brandmæssige egenskaber ikke forringes.
 • Vejledningstekst kap. 5.5.2 stk. 4
  ”Enhver gennemføring for installationer i en brandadskillende bygningsdel bør udføres, så brandmodstandsevnen ikke forringes.”
 • Kap. 8.1. stk. 2
  ”Installationer skal udføres, så de ikke medfører brandfare eller eksplosionsfare. Ved rørgennemføringer, kanaler og lignende skal der træffes foranstaltninger, der hindrer gennemgang af støj, fugt, ild, gas, røg og lugt.”

Principper for brandlukninger med CONLIT Systemet

Lukninger af installationsgennemføringer.

 1. Borede huller
 2. Udsparinger
 3. Restfuger

1. Borede huller

 

2. Udsparringer

3. Restfuger

 

Restfuge lukkes med:

 • CONLIT Brandfugemasse SMP.
 • Mørtel.
 • Gips.
 • El. lign. ubrændbart.
Løsning med CONLIT 150 Alu

2 x 50 mm CONLIT 150 Alu
CONLIT Klæber
CONLIT Brandfugemasse SMP

Løsning med CONLIT Rørskål/Brandbøsning

CONLIT Rørskål som er brandbøsningen
CONLIT Brandfugemasse SMP
Vindseltråd min. 0,6 mm (ikke ROCKWOOL produkt)

Løsning med CONLIT Brandsvøb og elkabler

CONLIT Brandsvøb.
Vindseltråd min. 0,6 mm (ikke ROCKWOOL produkt).
BEMÆRK! CONLIT Brandsvøb er godkendt sammen med CONLIT 150 Alu.

Princip for borede huller

Denne løsning dækker rør af stål, støbejern, kobber og komposit, der føres gennem borede huller i lette vægge, tunge vægge og tunge etageadskillelser. For gennemføring af plastrør gælder lidt andre regler. Se arbejdsvejledningen "CONLIT Brandlukning af installationsgennemføringer".

Røret isoleres i selve gennemføringen med CONLIT Brandbøsning. CONLIT Brandbøsning er bare et stykke af en CONLIT Rørskål. Uden for gennemføringen kan isoleres med ROCKWOOL Rørskål eller Lamelmåtte.

A CONLIT Brandbøsning

B Evt. CONLIT Brandfugemasse SMP

C ROCKWOOL Rørskål

Samme princip kan anvendes i lette vægge og i etageadskillelser.

Kabler og rør gennem større installationshuller/udsparinger

Denne løsning dækker gennemføring med rør af stål, støbejern, kobber, komposit og plast gennem udsparinger i lette vægge, tunge vægge og tunge etageadskillelser.

A CONLIT CONLIT 150 Alu

B Evt. CONLIT Brandfugemasse SMP

C ROCKWOOL Rørskål

D CONLIT Klæber

Samme princip kan anvendes ved kabelgennemføringer og i etageadskillelser.

CONLIT 150 Alu

CONLIT 150 Alu er en hurtig og enkel løsning til gennemføringer i brandsektionsvægge.

Den færdige overflade er klar til malerbearbejdning.

2 lag CONLIT 150 Alu danner en bygningsdel EI60 (BS60).

Tekniske specifikationer og krav til montering af CONLIT 150 Alu

Anvendelse
Ved to lag 50 mm CONLIT 150 Alu monteret alu mod alu, dannes et brandskot, klasse EI60 [BS60]. Produktet erstatter det udgåede produkt CONLIT Brandskotplade, og kan monteres på samme måde som brandskotpladen.

Tekniske specifikationer
Varmeisolering: λ=0,037 W/m·K

Materiale/sortiment
CONLIT 150 Alu: 1000 x 600 x 50 mm
CONLIT Klæber: Er en uorganisk, særdeles brandmodstandsdygtig klæbemasse specielt egnet til klæbning af mineraluld. Bruges bl.a. til sammen klæbning på kanterne af CONLIT 150 Alu stykker og til fastklæbning af CONLIT 150 Alu.

Certificering

 • CONLIT 150 Alu er ubrændbar iht. Euroclass A1 - EN 13501-1
 • CE godkendt iht. EN13162: 2008

Krav til montering

 • Der skal anvendes 2 lag CONLIT 150 Alu på hver 50 mm tykkelse, i alt 100 mm tilpasset stramt i udsparringen.
 • De alufolie-belagte overflader vendes mod hinanden.
 • CONLIT Klæber smøres på alle pladens kanter.
 • De 2 pladelag må ikke være sammenlimet..
 • Omkring kabelbundter og rør skal evt. spalter og utætheder fuges med CONLIT Brandfugemasse SMP.
 • Overgangen mellem CONLIT 150 Alu og vægoverflade skal være påført et 1 mm lag CONLIT Klæber eller Kit i mindst 10 mm bredde.
 • Produktet kan også anvendes ved brandsikring af stålkonstruktioner, med de metoder man kender fra CONLIT 150 P og CONLIT 150 (Hvid Vlies).

Download detaljeret arbejdsvejledning

Arbejdsvejledning til CONLIT 150 Alu

Opmål området og overfør målene til CONLIT 150 Alu pladen.

De tilskårne, kantlimede stykker CONLIT 150 Alu monteres i udsparringen.

Tilskær CONLIT 150 Alu.

For hver plade der skæres, skæres der en spejlvendt kopi.

Fug alle synlige samlinger og kanter med CONLIT Brandfugemasse SMP.

Installation guide