Brandsikring af rør og elkabler

CONLIT Rørskål/Brandbøsning med alu er specielt udviklet til gennemføringer. Evt. luft mellem rør og CONLIT Rørskål opfyldes med CONLIT Klæber. Alle samlinger limes med CONLIT Klæber.

CONLIT Brandbøsning brandsikrer og varmeisolerer på det stykke af røret, som er placeret inde i væggen/dækket. Gennemføringer af alle typer rør, også plastrør, brandsikres på denne måde.

Med CONLIT Brandsvøb er det enkelt og hurtigt at brandsikre kabelgennemføringer gennem vægge.

Rørskål / Brandbøsning

Tekniske specifikationer og krav til montering

Anvendelse
CONLIT Rørskål/Brandbøsning anvendes til brandlukning omkring rør, som føres igennem brandklassificerede vægge og dæk.

Tekniske specifikationer
Varmekonduktivitet λ (W/mK):

10ºC, λ10 = 0,032
50ºC, λ50 = 0,036 
100ºC, λ100 = 0,043
150ºC, λ150 = 0,052 
200ºC, λ200 = 0,062
250ºC, λ250 = 0,075 
300ºC, λ300 = 0,089
350ºC, λ350 = 0,106 
Brand: A2-s1, d0
Maks. anvendelsestemperatur:
Uldside: 650°C
Overflade: 80°C
Densitet: ca. 100 kg/m3 

Materiale/sortiment
Isoleringstykkelser: 20 mm - 100 mm x længde 1000 mm
Rørdiameter: 15 mm - 273 mm

Certificering

 • MK-godkendelse 6.10/1674

 

Dimensionering

Se mere i separat ROCKWOOL brochure ”Brandlukning af installationsgennemføringer med ROCKWOOL CONLIT System”

 

Krav til montering

 • CONLIT Rørskål monteres på røret i korrekt dimension og længde (dimension og længde fremgår af arbejdsvejledningen).
 • Rørskålen fæstnes med vindseltråd.
 • Rørskålen skubbes ind i gennemføringsåbningen og placeres symmetrisk i denne.

Download detaljeret arbejdsvejledning

Arbejdsvejledning til brandsikring med CONLIT Rørskål/Brandbøsning

Smør CONLIT Klæber på endestykket, hvis der skal sættes rørskåle i forlængelse af hinanden.

Hiv klæbestrimlen af.

 

Der fuges i kanten mod gennemføringen med CONLIT Brandfugemasse.

Sæt CONLIT Rørskål om røret med samlingen ind mod væggen.

Fastgør rørskålen yderligere ved at vikle ståltråd om enderne og på midten.

På certificeringen skal det bl.a. fremgå, hvem der har foretaget gennemføringen, og hvornår den er foretaget. Placer mærkatet, hvor det er synligt.

CONLIT Brandsvøb og elkabler

Tekniske specifikationer og krav til montering

Anvendelse
Conlit Brandsvøb er en ca.1,1 mm tyk ”måtte”, som består af glasvæv belagt med et blødt/bøjeligt materiale, der danner et brandisolerende skum ved brandpåvirkning.

Materiale/sortiment
Rulle
Tykkelse 1,1 mm
Bredde 125 mm
Længde 10 m

Krav til montering

 • Kabler (alle typer og dimensioner, inkl. lysleder) samles i bundter med et tværsnit på maks. 100 mm.
 • Hvert kabelbundt omvikles med CONLIT Brandsvøb, som fastgøres med metaltråd, min 0,6 mm.
 • CONLIT Brandsvøb skal nå rundt om bundtet og skal derudover overlappe med mindst 130 mm. 2 stykker svøb, som ligger op mod hinanden, skal overlappe sideværts med mindst 15 mm
 • Svøbet skal dække mindst 300 mm af kablerne på hver side af Brandskottet.
 • Kabelbakker, -stiger o.lign må ikke føres gennem Brandskottet. De afkortes i en afstand af mindst 100 mm fra Brandskottet og fastgøres, så de i tilfælde af brand ikke kan skade brandvæg og lukning.
 • I massive vægge og -dæk, som er mindst 150 mm tykke, er det tilstrækkeligt at dække 100 mm på hver side.
 • Afstanden mellem 2 kabelbundter skal være mindst 100 mm, hvor de passerer gennem brandskottet.
 • Afstanden fra kabelbundt til kant af Brandskot skal være mindst 40 mm Afstand mellem et kabelbundt og rør er ikke nødvendig.

Download detaljeret arbejdsvejledning

Arbejdsvejledning til brandsikring af brandsvøb og elkabler

Rullerne leveres i 10 meters længde.

Overhold regler for afstand - se krav til montering øverst på forrige side.

Fastgør svøbet med bindetråd, jern eller kobber, min. 0,6 mm tyk.

På certificeringen skal det bl.a. fremgå hvem der har foretaget gennemføringen, og hvornår den er foretaget.