Brandsikring af betonhuldæk

ROCKWOOL tilbyder to effektive løsninger til brandsikring af betonhuldæk.

 1. Montering med ekspanderet fjerstålsøm
  CONLIT plader monteres med expandet fjederstålsøm. Denne metode er effektiv at arbejde med ved lave temperaturer.
 2. Klæbet system
  Klæbet system giver mulighed for at skabe en overflade uden synlige monteringsbeslag. Systemet er meget fleksibelt at arbejde med og kan monteres uden støjende værktøj.
Install guides

Beton - Huldæk - mekanisk fastgørelse

Tekniske specifikationer og krav til montering

Anvendelse
VBetonhuldæk kan opgraderes til Bygningsdel Klasse R120 (BS120) med 30 mm Conlit 150, mekanisk fastholdt Konstruktionen er brandteknisk afprøvet på Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. 

Konstruktionen tilfredsstiller de krav, som angives i Erhvervs- og Boligstyrelsens Eksempelsamling om brandmodstandsevne af bærende bygningsdele i bygninger, hvor gulv i øverste etage er op til 22 m over terræn.

Tekniske specifikationer
4,5 kg/m2
Isoleringsevne lambda 0,037 W/mK
Reaktion på brand CE godkendt, klasse A1 
Specifik varme 0,8 kJ/kg·K
Z-værdi 0,14 kg/m·s·GPa
Fugtabsorption 0,004 vol% v. 90% RF

Materiale/sortiment
Tykkelse 30 mm 
Typer 150 P (uden vlies), 150 (med hvid vlies)

Certificering

 • Ulden er ubrændbar i henhold til ISO 1182

Krav til montering

 • Det anbefales, at der bores med et 5 mm HS bor i en boremaskine med støvsugeranordning.
 • Expandet Fjederstålsøm og skive bores 35 mm mm ind i betonen og fastholdes. Ca. 6 Expandet Fjederstålsøm pr. plade.

Arbejdsvejledning

Hold CONLIT pladen op mod loftet og bor direkte gennem pladen og op i betonen.

Slp en 5 x 50/30 mm fjederstålsøm op gennem plade og beton.

Bor gennem spændeskriven, så den sætter et tydeligt mærke i CONLIT pladen.

Husk altid at sætte pladerne forskudt.

Install guides

Beton - Huldæk - Klæbet system

Tekniske specifikationer og krav til montering

Anvendelse
Betonhuldæk opgraderes til bygningsdel klasse R120( BS120) med 30 mm CONLIT 150 opklæbet. 
Til monteringen anvendes CONLIT Betonklæber. Løsningen er brandtestet på Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, og det er eftervist, at krav til bæreevne opfyldes i op til 120 minutter. 

Tekniske specifikationer
Fladevægt
ca. 6,5 kg/m2 inkl. klæber
Isoleringsevne lambda 0,037 W/mK, temperaturafhængig
Specifik varme 0,8 kJ/kg·K 
Z-værdi 0,14 kg/m·s·GPa
Fugtabsorption 0,004 vol% v. 90% RF

CONLIT Betonklæber:
Forbrug
: ca. 2,0 kg tørpulver pr. m2
Arbejdstemperatur; +5°C - +30°C 
Densitet: oprørt ca. 1,35 kg/l, cement-baseret 
Anvendelsestid: ca. 5 timer v. 20°C 
Klassificering: DS/EN 12004, C2 FTE 
Lagring: min. 12 måneder i uåbnet emballage

Materiale/sortiment
Tykkelse
: 30 mm
Type: 150 (uden vlies), 150 P (med hvid vlies)

Certificering

 • Ulden er ubrændbar i henhold til ISO 1182
 • CE godkendt, klasse A1

Krav til montering

 • Den overflade, som CONLIT 150 pladen skal klæbes på, skal være fri for støv og snavs og evt. rester af formolie (slipmiddel) skal være nedbrudt / forsæbet.
 • Oprøring af CONLIT Betonklæber foretages med ca. 0,4 - 0,5 liter rent vand pr. kg pulver, svarende til 8-10 liter pr. 20 kg’s pose.
 • Efter oprøringen henstår den klumpfrie masse i ca. 5 minutter, og derefter oprøres kort inden brug.
 • Til oprøring af CONLIT Betonklæber benyttes røremaskine, tvangsblander eller tilsvarende.
 • Til skæring af 30 mm CONLIT 150 plader bruges sav eller kniv. Til påføring af CONLIT Betonklæber benyttes tandspartel, som på den ene side er glat, og som på den anden side har tænder 8 x 8 mm.
 • Hvis der er højdeforskelle mellem to betonelementer (se illustration s. 43), skæres CONLIT pladen igennem i den pågældende linje, således at fuld klæberkontakt sikres over hele pladearealet. Hvis klæberen har vanskeligt ved at få god kontakt med CONLIT pladen kan det skyldes at klæberen er oprørt for tørt. Tilsæt en smule vand og oprør grundigt igen.
 • Rutinekontrol af klæbningens kvalitet bør ske med jævne mellemrum, efterhånden som arbejdet skrider frem. Den nedtagne CONLIT plade kan opsættes igen efter fornyet opkæmning af den klæbede overflade, evt. med påføring af lidt ekstra CONLIT Klæber

Arbejdsvejledning

Tilpas omhyggeligt CONLIT pladerne.

Skær efter et lige bræt med kniv, sav eller rundsav.

Pres pladen mod betonloftet - en smule ved siden af dens endelige placering - og skub på plads under pres.

Fordel CONLIT Betonklæber med spartlens glatte side over hele CONLIT pladens areal. Før spartlen med fast hånd, således CONLIT Betonklæber får effektiv kontakt med CONLIT pladen.

Tryk efter over hele pladens overflade, således at kontakt mellem CONLIT Betonklæber og loft bliver effektiv.