Brandsikring af beton, stål og ventilation

I tilfælde af brand, forsinker vores brandsikre isolering spredningen af flammerne. ROCKWOOL stenuld producerer ikke giftig røg og hjælper med at beskytte bygningens bærende konstruktion, hvilket er med til at redde menneskeliv og investering. Ved at beskytte den bærende del af bygningen mod ødelæggelser ved brand, er det muligt at give bygningens beboere mere tid til at komme ud, og samtidig begrænse skader på bygningen.

Install guide

Tiden før ilden spredes. Tiden før giftig røg når mennesker. Tiden det tager brandvæsenet at nå frem til bygningen – og nå ud igen. Den tid grundstrukturen i bygningen kan holde. At investere i CONLIT brandsikring er at investere i dyrebar tid.
Install guide

Brochurer og dokumentation

 

 

0 selected files

icon
CONLIT Arbejdsvejledning

Brandlukning af installationsgennemføringer

icon
CONLIT Brandbeskyttelse

Systemanvendelse af CONLIT sortimentet, produkternes egenskaber, specifikationer og vejledning til montage.

icon
CONLIT - Brandsikring af ventilationskanaler (1)

Monteringsvejledning for brandsikring iht. DS428, 4. udgave, 2011

icon
CONLIT 120 - Stålpladetag BS-bygningsdel 60

Tage af trapez-stålplader skal være BD / BS-60 ved brandsektionsvægge

icon
PHA10433

Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner inde i en væg

icon
PHA10332a

CONLIT 150 med svejsestritter

icon
PHA10332b

Stål kompositbjælke

icon
PHA10332c

CONLIT300 med svejsestritter

icon
PHA10332d

CONLIT 150 med CONLIT klæber

icon
PHA10332f

Stålpladetag

icon
PHA10332g

Beton huldæk med CONLIT klæber

icon
PHA10332h

Beton huldæk med mekanisk fastgørelse

Er du professionel og mangler teknisk rådgivning?