Optimal brandbeskyttelse

Optimal brandbeskyttelse

Det kan siges meget simpelt – sten kan ikke brænde.

Det er derfor, ROCKWOOL stenuldsprodukter har naturlige  brandegenskaber, som giver optimal brandbeskyttelse af konstruktioner.

 

Vi skaber produkter til mere brandsikre bygninger

ROCKWOOL stenuld er markedets mest brandsikre isoleringsmateriale og tåler over 1000 °C uden at smelte. Bindemidlet i de yderste lag vil forsvinde ved temperaturer over 250 °C, men fibrene forbliver intakte og beskytter underliggende materialer mod videre flammepåvirkning og bidrager til at beskytte konstruktionen og begrænse brandens udvikling og spredning. Det giver sikkerhed til bygningens beboere og brugere og er med til at at mindske materielle og miljømæssige skader.  

 

Det første valg af brandsikkerhed

Man kan vælge forskellige løsninger for at øge brandsikkerheden i en bygning; installation af røgalarmer, røgdetektorer, brandalarmer, og sprinklersystemer. Disse systemer er gode metoder til at forbedre brandsikkerheden, men anvendelse af stenuldsisolering er et vigtigt, første skridt til at sikre en høj brandsikkerhed for bygningens konstruktioner.

 

ROCKWOOL stenuldsprodukter forbliver stabile, selv om de udsættes for varme og flammer. Det er med til at opretholde bygningens konstruktive stabilitet, at forhindre branden i at sprede sig og at give værdifuld tid til redning. 

 

Løsninger til brandbeskyttelse

ROCKWOOL løsninger til brandbeskyttelse kan bruges i forskellige sammenhænge, og virker  som en effektiv brandbarriere:

  • I skillevægge mellem rum, mellem etager og op mod et loft
  • Som brandbeskyttelse af stålkonstruktioner, der påvirkes negativt af høje temperaturer
  • Som brandsikker beskyttelse af varme rør og kanaler  i industriprocesser
  • Som en brandsikker kerne i sandwichpaneler

En af mange fordele

Selv om brandbeskyttelse ikke er det direkte formål med at anvende ROCKWOOL løsninger, så vil vores isoleringsprodukter alligevel bidrage med vigtig beskyttelse i tilfælde af en brand; produkterne er ubrændbare og medvirker derfor ikke til at sprede en brand. Der skabes ikke brændende dråber eller partikler, og der er minimal røgudvikling. Det er vigtige forhold, der giver dyrebar tid til redning af personer i bygningen og sikring af værdier. ROCKWOOL stenuld har også andre vigtige funktioner ud over brandsikring: 

01

God akustik

Uhørt god akustik med ROCKWOOL isolering

Den åbne, porøse struktur i stenuld gør den til en effektiv beskyttelse mod støj. ROCKWOOL isolering er en af de bedste løsninger til at lyd- og støjsikre konstruktioner. Udover isoleringsprodukter leverer ROCKWOOL koncernen en række andre produkter og løsninger, som bidrager til mindre støj i vores omgivelser: Rockfon akustiklofter og støjskærme mod trafikstøj fra Rockdelta.

Læs mere

02

Optimal brandbeskyttelse

Det kan siges meget simpelt – sten kan ikke brænde.
Det er derfor, ROCKWOOL stenuldsprodukter har naturlige brandegenskaber, som giver optimal brandbeskyttelse af konstruktioner.

ROCKWOOL stenuld er markedets mest brandsikre isoleringsmateriale og tåler over 1000 °C uden at smelte. Bindemidlet i de yderste lag vil forsvinde ved temperaturer over 250 °C, men fibrene forbliver intakte og beskytter underliggende materialer mod videre flammepåvirkning og bidrager til at beskytte konstruktionen og begrænse brandens udvikling og spredning. Det giver sikkerhed til bygningens beboere og brugere og er med til at at mindske materielle og miljømæssige skader.

Læs mere

03

En holdbar løsning

Langtidsholdbar løsning i hele bygningens levetid

Få materialet holder så godt som sten. Derfor beholder ROCKWOOL stenuldsprodukter sin formstabilitet og kvalitet igennem bygningens levetid: beskyttelse mod varmetab, brand og støj.

Læs mere

04

Indbygget bæredygtighed

Grundbestanddelen i vores stenuldsprodukter er en af jordens uudtømmelige ressourcer – vulkanske sten. Det er fundamentet for vores forretning, og det er det, der gør os i stand til at tilbyde isoleringsprodukter med en unik kombination af fordele.

Stenuld er fremstillet på basis af materialer, som naturen selv producerer i rigelige mængder: på årsbasis 38.000 gange mere end vi bruger i produktionen. Derudover har stenuld en lang holdbarhed, der sikrer en vedvarende energibesparelse i hele bygningens levetid. Stenuld modstår temperaturer over 1000 °C og giver således den højeste brandsikkerhed for bygningen og dens brugere, og stenuld beskytter samtidigt mod støj.

Læs mere
Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.