Langtidsholdbar løsning i hele bygningens levetid

Lang holdbarhed

Få materialet holder så godt som sten. Derfor beholder ROCKWOOL stenuldsprodukter sin formstabilitet og kvalitet igennem bygningens levetid:  beskyttelse mod varmetab, brand og støj.

Lang holdbarhed
Grundbestanddelen i vores stenuldsprodukter er en af jordens uudtømmelige ressourcer – vulkanske sten, hvilket bidrager til at gøre produkterne meget robuste. Den unikke struktur i stenuldsfibrene betyder, at produkterne beholder form og stabilitet og giver en langtidsholdbar energibesparelse og beskyttelse mod brand og lyd i hele levetiden. 

Mindsket energiforbrug
Det er stillestående luft inde i isoleringsprodukter, som forhindrer varme og kulde i at  trænge igennem konstruktionen.  ROCKWOOL stenuldsisolering har glimrende isoleringsegenskaber grundet meget små luftlommer mellem fibrene.

Når produkterne er installeret korrekt, vil de bidrage til et mindre behov for opvarmning om vinteren og en behagelig, kølig temperatur om sommeren. Begge dele er vigtigt for at mindske energiforbruget og dermed energiregningen.

Når man dertil lægger til, at vores produkter har en lang holdbarhed, er det samlede resultat, at ROCKWOOL isolering er en god totaløkonomisk og ressourcebesparende løsning.

Læs mere om ekstra gevinsterne ved at vælge stenuldsisolering her

Nybyggeri og renovering
ROCKWOOL isolering er ikke kun til nye bygninger. Efterisolering er en effektiv metode til at forbedre energistandarden i eksisterende bygninger. I mange tilfælde er løsningen efterisolering af facaden udefra. Det kan ske, uden at bygningens beboere eller brugere forstyrres særligt meget, og det vil give en lavere varmeregning og et bedre indeklima med mindre træk og kulde.
Læs mere om vores facadesystemer.

01

God akustik

Uhørt god akustik med ROCKWOOL isolering

Den åbne, porøse struktur i stenuld gør den til en effektiv beskyttelse mod støj. ROCKWOOL isolering er en af de bedste løsninger til at lyd- og støjsikre konstruktioner. Udover isoleringsprodukter leverer ROCKWOOL koncernen en række andre produkter og løsninger, som bidrager til mindre støj i vores omgivelser: Rockfon akustiklofter og støjskærme mod trafikstøj fra Rockdelta.

Læs mere

02

Optimal brandbeskyttelse

Det kan siges meget simpelt – sten kan ikke brænde.
Det er derfor, ROCKWOOL stenuldsprodukter har naturlige brandegenskaber, som giver optimal brandbeskyttelse af konstruktioner.

ROCKWOOL stenuld er markedets mest brandsikre isoleringsmateriale og tåler over 1000 °C uden at smelte. Bindemidlet i de yderste lag vil forsvinde ved temperaturer over 250 °C, men fibrene forbliver intakte og beskytter underliggende materialer mod videre flammepåvirkning og bidrager til at beskytte konstruktionen og begrænse brandens udvikling og spredning. Det giver sikkerhed til bygningens beboere og brugere og er med til at at mindske materielle og miljømæssige skader.

Læs mere

03

En holdbar løsning

Langtidsholdbar løsning i hele bygningens levetid

Få materialet holder så godt som sten. Derfor beholder ROCKWOOL stenuldsprodukter sin formstabilitet og kvalitet igennem bygningens levetid: beskyttelse mod varmetab, brand og støj.

Læs mere

04

Indbygget bæredygtighed

Grundbestanddelen i vores stenuldsprodukter er en af jordens uudtømmelige ressourcer – vulkanske sten. Det er fundamentet for vores forretning, og det er det, der gør os i stand til at tilbyde isoleringsprodukter med en unik kombination af fordele.

Stenuld er fremstillet på basis af materialer, som naturen selv producerer i rigelige mængder: på årsbasis 38.000 gange mere end vi bruger i produktionen. Derudover har stenuld en lang holdbarhed, der sikrer en vedvarende energibesparelse i hele bygningens levetid. Stenuld modstår temperaturer over 1000 °C og giver således den højeste brandsikkerhed for bygningen og dens brugere, og stenuld beskytter samtidigt mod støj.

Læs mere
Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.