Bidrag til bæredygtighed

Indbygget bæredygtighed

ROCKWOOL isolering bidrager til bæredygtige bygninger, der skal måles på tre dimensioner; den økonomiske, sociale og miljømæssige. Læs mere om bæredygtighed. Ressourceforbrug er en vigtig del af den miljømæssige og økonomiske dimension.

 

Sten: naturens egen, fornybare ressource

Alle ROCKWOOL produkter er fremstillet af stenuld, hvis hovedingrediens er diabas sten. Det er en ressource, som naturen skaber i rigelige mængder i forbindelse med vulkanudbrud.

“Naturen producerer hvert år 38.000 gange mere stenmateriale end det, som bruges til et års produktion af ROCKWOOL stenuld.”  Tais W Dahl, Ph.D. M.Sc. Geofysik.

 

Vigtige energibesparelser

Isolering er en af de bedste måder at mindske energiforbruget i bygninger på. ROCKWOOL isolering bidrager til store energibesparelser til gavn for miljøet I mange tilfælde kan korrekt installeret isolering sikre, at bygningen skal bruge 70-90% mindre energi. Et andet vigtigt aspekt er, at det er en vedvarende energibesparelse, som ikke kræver vedligeholdelse eller udskiftning.  

 

Genanvendelse af ROCKWOOL stenuld

Gennem årene har vi gjort genanvendelse til en grundsten i vores forretning. Vi genanvender selvfølgelig den stenuld, som er i overskud fra vores produktion, og vi tilbyder vores kunder genanvendelsesordninger.

 

Vi tager fraskær tilbage

Når vores produkter bruges på byggepladser kan det ikke undgås, at der er spild, når isoleringen skal tilpasses konstruktionen. Dette fraskær har vi i mere end 20 år taget tilbage og genanvendt til nye produkter.

 

Vi tager ansvar for vores produkter i hele livscyklussen

Når bygninger renoveres eller skal rives ned, bliver den gamle stenuldsisolering til overs. Siden 2012 har vi haft en genanvendelsesordning for det, vi kalder ‘brugt’ isolering. Indsamlet ROCKWOOL isolering bliver granluleret, sendt til vores fabrik og genanvendes i fremstillingen af ny isolering. Det er vigtigt for os, at det genanvendte materiale ‘genopstår’ som ny isolering, der lever op til vores høje kvalitetskrav til isoleringsevne, brandsikkerhed, holdbarhed og tekniske specifikationer som trækstyrke.

ROCKWOOL isolering er ubrændbar og derfor kan det ikke som andre isoleringsprodukter bortskaffes som ‘småt brændbart’. Vores genanvendelsesordning er med til at løse et affaldsproblem samtidig med at spare nye råvarer. 

01

God akustik

Uhørt god akustik med ROCKWOOL isolering

Den åbne, porøse struktur i stenuld gør den til en effektiv beskyttelse mod støj. ROCKWOOL isolering er en af de bedste løsninger til at lyd- og støjsikre konstruktioner. Udover isoleringsprodukter leverer ROCKWOOL koncernen en række andre produkter og løsninger, som bidrager til mindre støj i vores omgivelser: Rockfon akustiklofter og støjskærme mod trafikstøj fra Rockdelta.

Læs mere

02

Optimal brandbeskyttelse

Det kan siges meget simpelt – sten kan ikke brænde.
Det er derfor, ROCKWOOL stenuldsprodukter har naturlige brandegenskaber, som giver optimal brandbeskyttelse af konstruktioner.

ROCKWOOL stenuld er markedets mest brandsikre isoleringsmateriale og tåler over 1000 °C uden at smelte. Bindemidlet i de yderste lag vil forsvinde ved temperaturer over 250 °C, men fibrene forbliver intakte og beskytter underliggende materialer mod videre flammepåvirkning og bidrager til at beskytte konstruktionen og begrænse brandens udvikling og spredning. Det giver sikkerhed til bygningens beboere og brugere og er med til at at mindske materielle og miljømæssige skader.

Læs mere

03

En holdbar løsning

Langtidsholdbar løsning i hele bygningens levetid

Få materialet holder så godt som sten. Derfor beholder ROCKWOOL stenuldsprodukter sin formstabilitet og kvalitet igennem bygningens levetid: beskyttelse mod varmetab, brand og støj.

Læs mere

04

Indbygget bæredygtighed

Grundbestanddelen i vores stenuldsprodukter er en af jordens uudtømmelige ressourcer – vulkanske sten. Det er fundamentet for vores forretning, og det er det, der gør os i stand til at tilbyde isoleringsprodukter med en unik kombination af fordele.

Stenuld er fremstillet på basis af materialer, som naturen selv producerer i rigelige mængder: på årsbasis 38.000 gange mere end vi bruger i produktionen. Derudover har stenuld en lang holdbarhed, der sikrer en vedvarende energibesparelse i hele bygningens levetid. Stenuld modstår temperaturer over 1000 °C og giver således den højeste brandsikkerhed for bygningen og dens brugere, og stenuld beskytter samtidigt mod støj.

Læs mere
Et ROCKWOOL isoleringsprodukt sparer typisk i hele levetiden 100 - 130 gange den energi- og CO2 mængde, der anvendes til produktets fremstilling.