Guide til bygningsreglement

Krav til projekttyper

Vælg projekttype:

Kilde: ”Videnscenter for energibesparelser i bygninger”

Genveje til bygningsreglement:

ROCKWOOL koncernen forvandler årligt mere end 800.000 tons restprodukter fra andre industrier til konkret energibesparelse.

Back