Rådgivning om REDArt

Få information om muligheder tilbud og leveringstid

Send facadekonsulenten en email

REDArt er fællesnavnet for ROCKWOOL Koncernens pudsede facadesystemer. REDArt er et enkelt og energieffektivt system, der opfylder alle krav til fremtidens facadeløsninger. REDArt er et komplet facadesystem der indeholder alle komponenter til en pudset facadeløsning. REDArt kan bruges til både nybyggeri og facaderenoveringsprojekter. I renoveringsprojekter kan det fuldstændigt forvandle facaden på almennyttige boliger, private boliger. Se en video om REDArt - facadeisolering med puds

Systemet

Facaderenovering og nybyg - pudsede facader

Overblik over facadeisolering og systemkomponenter samt overfladestruktur.

Projektering

Facadedetaljer, BIPS, udførelse og vedligeholdelse samt system dokumentation.

Systemfordele

REDArt - samlet system til facadeisolering.

Alle fordelene ved at anvende REDArt som et samlet system til facaderenovering og facade- isolering.

Inspiration

Overflade strukturer, designmuligheder og reference projekter samt downloads.