ROCKWOOL koncernen er medlem af EURIMA (European Insulation Manufactures Association). I den forbindelse er der en række sikkerhedsregler, som skal overholdes, når der arbejdes med mineraluld.

Ved installation af isolering i uventilerede rum skal der anvendes ansigtsmaske til engangsbrug. Tildæk udsat hud ved håndtering af produktet. Bær beskyttelsesbriller ved arbejde med produktet over hovedhøjde. Bortskaf affald i overensstemmelse med lokale regler. Rengør arbejdsområdet med støvsuger. Hvis der opstår kløe, kan det afhjælpes ved skylning i koldt vand før vask.

Nedenstående pictogrammer beskriver ligeledes de enkelte sikkerhedsregler, når der arbejdes med mineraluld.  

Tildæk udsat hud.
Bær ansigtsmaske til engangsbrug ved
arbejde i uventilerede rum.
Skyl i koldt vand før vask.
       
Rengør området med støvsuger. Udluft arbejdsområdet,
hvis det er muligt.
       
Affald skal bortskaffes i følge lokale regler. Bær briller ved arbejde
over hovedhøjde.