Facadeisolering og facaderenovering

Facadeisolering og facaderenovering

Udvendig facadeisolering monteres uden på bygningens ydervægge.

Facadeisoleringen ligger som en frakke uden på væggene og indgår ikke i det statiske system. Det betyder, at isoleringen er stort set fri for gennembrydninger og kuldebroer, hvilket giver en højisoleret facade.

En udvendig isolering af facaden og facaderenovering skaber temperaturmæssigt et stabilt miljø for ydervæggen, hvilket giver et godt indeklima samt en længere levetid for den bærende konstruktion.

Udvendig facadeisolering kan anvendes på såvel tunge som lette bagvægge, samt til både facaderenovering og nybyg. Facadeisolering og facaderenovering kan anvendes på alle typer af byggeri.

Systemer til facadeisolering

REDArt - pudsede facader

REDArt er et komplet facadesystem, der indeholder alle komponenter til en pudset facadeløsning. REDArt er et enkelt og energieffektivt system, der opfylder alle krav til fremtidens facadeløsninger.
REDArt er et komplet facadesystem, der indeholder alle komponenter til en pudset facadeløsning. REDArt er et enkelt og energieffektivt system, der opfylder alle krav til fremtidens facadeløsninger.

REDAir FLEX - Ventilerede facader

Med REDAir FLEX, til ventilerede facader, er det muligt at arbejde frit med formgivning, beklædning og forskellige isoleringstykkelser – og samtidigt opnår en brandsikker løsning.
Med REDAir FLEX, til ventilerede facader, er det muligt at arbejde frit med formgivning, beklædning og forskellige isoleringstykkelser – og samtidigt opnår en brandsikker løsning.

REDAir MULTI - uorganisk ventileret stålskinnesystem

Systemet har mange fordele uanset om du er entreprenør, bygningsejer eller arkitekt. REDAir MULTI sparer tid.
Systemet har mange fordele uanset om du er entreprenør, bygningsejer eller arkitekt. REDAir MULTI sparer tid.

REDAir LINK - Montage af vinduer

REDAir LINK er en innovativ og gennemtænkt montagekasse til valgfri placering af vinduer, typisk i forbindelse med en udvendig facadeisolering. Systemet kan bearbejdes med normalt træværktøj.
Se videoen om REDArt systemet
Afspil

Se videoen om REDArt systemet

Video
se videoen om REDAir FLEX systemet
Afspil

se videoen om REDAir FLEX systemet

Video

Vores facadesystemer tilfører bygningen et flot æstetisk udtryk, suppleret med termisk beskyttelse, brandsikker imprægnering og en forbedret akustisk ydeevne.

Brochurer og dokumentation

Brochurer (5)
REDAir®

Tre unikke systemer til facadeisolering, som giver dig mere tid.

REDAir

Arbejdsvejledning for REDAir LINK, REDAir FLEX og REDAir MULTI.

REDArt Facadesystem - Arbejdsvejledning

Arbejdsvejledning til udvendig isolering af pudsede facader.

REDArt Facadesystem - Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning til udvendig isolering af pudsede facader.

REDArt Facadesystem - Når isolering møder æstetik

REDArt - Løsningen til isolering af pudsede facader.

Brug for personlig teknisk rådgivning?
Brug for personlig teknisk rådgivning?

Brug for personlig teknisk rådgivning?

Back