Underlag Energy

En del af systemet, HARDROCK Energy Systemtag

Underlag Energy er en stiv og halvhård plade, der er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.

Anvendelse

Anvendes til udvendig isolering af flade tage som det/de nederste lag i en flerlagsisolering. Produktet må dog ikke benyttes som det nederste lag på underlag af ståltrapez, hertil skal der bruges Stålunderlag Energy.
Underlag Energy skal fastgøres mekanisk.

HARDROCK Energy Systemtag
Underlag Energy
Område Beskrivelse Standard
Varmeledningsevne λD = 35 mW/mK EN 13162
Varmemodstandsevne
mm 50 60 80 100 120 140 150 160 180
m²K/W 1,43 1,71 2,29 2,86 3,43 4,00 4,29 4,57 5,14
EN 12667
Brandklasse A2-s1,d0 EN 13501-1
Vandabsorption Kort tid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Trædefasthed ROCKWOOL Underlag Energy tåler ikke gangtrafik. ved udlægning af en flerlagsløsning skal færdslen foregå på underlaget eller på ROCKWOOL HARDROCK ENERGY / ROCKWOOL TF-PLADE.
Dimensionsstabilitet Længdeudvidelseskoefficient = 0

Svind (krympning) = 0
Delaminering Regningsmæssig værdi 0 kN/m²
Fladekompression CS(10) 30 kN/m² EN 826
Produktcertifikat Certifikat

Deformation
(Angiver max. anbefalet belastning) 

Y: kN/m²
Underlag Energy - deformation

Sortiment

Type Længde mm Bredde mm Tykkelse mm Antal enheder stk. Mængde m² kg/m² DB nr. SAP nr. Leveringstid
Enheder på palle
2000 600 50 48+0,50 58,2 5 5236804 86969 3 dage
2000 600 60 40+0,50 48,6 6 5236805 86970 3 dage
2000 600 80 30+0,50 36,6 7 1629034 86974 3 dage
2000 600 100 24+0,25 29,1 9 5236799 86967 3 dage
2000 600 120 20+0,25 24,3 11 5236800 79921 3 dage
2000 600 140 16+0,25 19,5 13 5236801 102231 3 dage
2000 600 150 16+0,25 19,5 14 1633170 86972 3 dage
2000 600 160 14+0,25 17,1 15 5236802 101964 3 dage
2000 600 180 14+0,00 16,8 19 1865573 210549 3 dage

* Tillæg for palle

Befæstigelse

ROCKWOOL flerlagsisolering skal altid mekanisk fastgøres. Regler for dimensionering, antal af skruer og beslag iht. beslagleverandørens anvisning samt anvisning fra ROCKWOOL A/S.

Trapezprofilerede stålplader

ROCKWOOL UNDERLAG ENERGY kan kun udlægges på underlag af stål. Dvs. trapezprofilerede stålplader hvis der ligger en ROCKWOOL STÅLUNDERLAG ENERGY nederst. 

Emballering

ROCKWOOL UNDERLAG ENERGY leveres på miljøpaller afdækket med plastomvikling.
Pallestørrelse mm. : 2000 x 1200
Pallehøjde mm. : ca. 1350
Pallevægt: ca. 214 - 280 kg

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede CE og er med i Keymark-ordningen , etableret af den europæiske standardiseringsorganisation CEN. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Back