Oversigt - udvendig tagisolering 

Download produktdatablad

Systemer til udvendig tagisolering


hardrock-energy-logo.jpg
HARDROCK ENERGY SYSTEMTAG er i virkeligheden to systemer: et til plan isolering eller til kileskåret isolering. Begge kan udlægges på underlag af beton, stål eller træ.

system-gront-s-32x32px.jpg HARDROCK ENERGY SYSTEMTAG 

Den lille flade

toprock-system-brochure– for byggefagfolk der arbejder med flade tage.

Download

toprock-system-logo.jpg

TOPROCK er en ny generation af tagisolering, som gør det hurtigere og lettere at udlægge de store isoleringstykkelser, der kræves i Bygningsreglementet i dag. Det er velegnet til både nybyggeri og renovering med underlag af stål, såvel som beton.

system-gront-s-32x32px.jpg TOPROCK SYSTEM

TOPROCK SYSTEM

toprock-system-brochure- tagisolering på toppen.

Vis online  Download