TRINLYDSBATTS

ROCKWOOL TRINLYDSBATTS leveres til svømmende gulvkonstruktioner. ROCKWOOL TRINLYDSBATTS er stive isoleringsplader, som er fremstillet af fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.

Anvendelse

ROCKWOOL TRINLYDSBATTS anvendes til varmeisolering oven på betonklaplaget i gulv mod jord konstruktioner samt på letbeton- og betondæk over kryberum. I etagebyggeri anvendes produktet over uopvarmede kælderrum samt til trinlydsisolering af etageadskillelser.

Ovenpå ROCKWOOL TRINLYDSBATTS lægges 22 mm spånplade med fer og not som underlag og trykfordelende system for tynde gulvbelægninger, tæpper og f.eks. vinylbelægninger. Andre typer og tykkelser skal gulvproducenterne stå inde for. ROCKWOOL TRINLYDSBATTS kan anvendes til alle terrændækkonstruktioner og anvendes til varme- og trinlydsisolering af alle bygningskategorier. ROCKWOOL TRINLYDSBATTS bør ikke udsættes for belastning og trafik før overkonstruktionen er pålagt.

GULVRENOVERINGSPLADE
Område Beskrivelse Standard
Varmeledningsevne λD = 37 mW/mK EN 13162
Varmemodstandsevne
mm 15 20 30 50
m<sup>2</sup>K/W 0,41 0,54 0,81 1,35
EN 12667
Brandklasse A2-s1,d0 EN 13501-1
Fugt Diffusionstal = MU1 (Samme diffusionsmodstand som luft)

Kapillarsugning = 0 m
EN 12086
Vandabsorption Kort tid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Produktcertifikat Certifikat

Dimensioneringsvejledning

Ved valg af gulvkonstruktion bør der altid foretages en funktionsanalyse for på den måde at få en nøje fastlæggelse af de belastninger, som konstruktionen skal dimensioneres ud fra.

Ved fastlæggelse af belastninger anvendes Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner.

ROCKWOOL A/S har derfor fået udført en række belastningsforsøg, og resultatet heraf er, at ROCKWOOL TRINLYDSBATTS inkl. en trykfordelende plade (f.eks. spånplade) kan optage følgende belastninger.

Belastninger, som kan optages af ROCKWOOL TRINLYDSBATTS.

LastTRINLYDSBATTS
Rullelast 0,75 kN/hjul
Dornlast 1,5 kN/0,1 x 0,1 m
Nyttelast 2,5 kN/m²
Linjelast 2,5 kN/lbm.

Sortiment

Type Længde mm Bredde mm Tykkelse mm Antal pk. pr. palle Antal stk. pr. pakke Mængde m² DB nr. SAP nr. Leveringstid
Løse enheder
1000 600 15 16 9,6 1899029 236801 24 timer
1000 600 20 12 7,2 1899033 236807 24 timer
1000 600 30 8 4,8 1899037 236810 24 timer
1000 600 50 3 1,8 1899045 236813 24 timer
Enheder på palle
1000 600 15 10 96 1899028 236799 24 timer
1000 600 20 10 72 1899030 236806 24 timer
1000 600 30 10 48 1899036 236809 24 timer
1000 600 50 32 57,6 1899043 236812 24 timer

Emballering

ROCKWOOL TRINLYDSBATTS leveres indpakket i plastsvøb. Ukomprimeret.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede CE og er med i Keymark-ordningen , etableret af den europæiske standardiseringsorganisation CEN. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Back