TF-Skotrendekile

En del af systemet, HARDROCK Energy Systemtag

TF-Skotrendekile er en meget stiv og hård kileskåret tagisolering med fald 1:60 i længderetningen og 1:15 i tværretningen. Produktet er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.

Anvendelse

Anvendes til at etablere fald på langs i skotrender mellem to tagbrønde eller mod tagafgrænsninger. Giver resulterende fald på 1:165 i skotrenden på en tagflade med hældning 1:40. I en flerlagsløsning kan TF- Skotrendekile anvendes som afsluttende lag.
Løsningen skal fastgøres mekanisk.

HARDROCK Energy Systemtag
TF-Skotrendekile
Område Beskrivelse Standard
Varmeledningsevne λD = 39 mW/mK EN 13162
Brandklasse A2-s1,d0 EN 13501-1
Vandabsorption Kort tid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Punktlast PL(5) 700 N EN 12430
Trædefasthed ROCKWOOL TF-SKOTRENDEKILE danner et stabilt underlag for både tagpapbelægning og tagfoliebelægning. ROCKWOOL TF-SKOTRENDEKILE tåler almindelig færdsel i forbindelse med udlægning og tilsyn.
Dimensionsstabilitet Længdeudvidelseskoefficient = 0

Svind (krympning) = 0
Delaminering Regningsmæssig værdi 0 kN/m²
Fladekompression CS(10) 60 kN/m² EN 826
Produktcertifikat Certifikat

Deformation:
(Angiver max. anbefalet belastning

Last kN/m2
TF-Skotrendekile - deformation

Sortiment

Kile nr Type Kile Note Antal enheder stk. Antal enheder Note DB nr. SAP nr. Leveringstid
Løse enheder
127 Modul A+B+C+D 1 ABCD 5840940 31186 3 dage
113 Modul E 1 E 5840941 31185 3 dage
165 Modul F 1 F 5840942 31184 3 dage
228 Modul G 2 G+U1 5840943 31183 3 dage
300 Modul H 3 H1+H2+U1 5840944 31182 3 dage
383 Modul I 3 I1+I2+U2 5840945 31180 3 dage
475 Modul J 3 J1+J2+U2 5840946 80102 3 dage
578 Modul K 4 K1+K2+U2+U2 5840947 31177 3 dage
690 Modul L 4 L1+L2+U2+U2 5840948 31175 3 dage
Enheder på palle
93 16 x modul A 1 16 x A 5840949 80110 3 dage
73 4 x modul AB 1 4 x AB 5840950 80111 3 dage
113 2 x modul ABC 1 2 x ABC 5840951 80112 3 dage

Oversigt

TF-Skotrendekile - oversigt

Befæstigelse

ROCKWOOL TF-SKOTRENDEKILE skal altid mekanisk fastgøres. Regler for dimensionering, antal skruer og beslag i.h.t  beslagleverandørens anvisning.

Emballering

ROCKWOOL TF-SKOTRENDEKILE leveres i pakker indpakket i plastsvøb.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede CE og er med i Keymark-ordningen , etableret af den europæiske standardiseringsorganisation CEN. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Back