Kedler, beholdere og andre anlæg

Varmebeholdere og tanke, uanset størrelse, er omfattet af det samme regelsæt som andre tekniske installationer, nemlig DS 452.

Isolering mod energitab
Mindste tilladelige isolering beregnes ved brug af isoleringsklasserne og skemaer illustreret i Den Lille Tekniske. ROCKTEC kan også benyttes til beregningerne.

Kuldebroer på tanke og beholdere
Kuldebroer i form af stag, afstandsholdere og bæringer bør så vidt muligt undgås. Disse kuldebroer kan medføre uforholdsmæssigt store ekstra energitab. Hvis ikke bæringer mv. kan undgås, skal disse regnes med i varmetabet.

I Isoleringsklasserne illustreret i Den Lille Tekniske er disse ekstra varmetab ikke medregnet for tanke, men kun for rør. Varmetab for tanke må derfor beregnes i hvert enkelt tilfælde i henhold til de aktuelle kuldebroer.

Beholdere

Det anbefales, at beholdere med relativt lave temperaturer – altså temperaturer < 250° C – isoleres på krumme flader med ROCKWOOL Lamelmåtte.

På plane flader kan man også isolere med Industribatts 50 eller Industribatts 80. Disse produkter er så trykstærke, at de ofte kan fungere som bærende underlag for den udvendige afslutning. Dette giver en væsentlig reduktion af varmetabet.

Højtemperaturbeholdere (temperaturer 250-800° C)
Isolereres i henhold til vejledningerne i RTI brochuren.

Specielle beholdere (ilttanke og tanke i rustfri stål)
Isolereres i henhold til vejledningerne i RTI brochuren.

Brochurer, dokumentation og beregningsprogram

Brochurer og dokumentation

Brochurer (2)
Den lille tekniske

En guide til teknisk isolering af rør og installationer

DS452

Ny standard for isolering af tekniske installationer.

RockTec beregner
RockTec beregner

RockTec beregner

Din Genvej til tykkelse beregninger, rørafstande og varmetab for tekniske installationer iht. Ny udgave af DS 452 (4. udgave).
Din Genvej til tykkelse beregninger, rørafstande og varmetab for tekniske installationer iht. Ny udgave af DS 452 (4. udgave).
Tilgå programmet online
Er du professionel og mangler teknisk rådgivning?
Er du professionel og mangler teknisk rådgivning?

Er du professionel og mangler teknisk rådgivning?

Back