Tætningssystemet består af en dampspærre med tilbehør

En tæt bygning er en vigtig faktor.... ROCKWOOL tætningssortiment sætter det hele i system

Lufttæthed og varmeisolering hænger uløseligt sammen, og derfor har ROCKWOOL A/S udviklet et komplet produktsortiment til både varmeisolering og lufttætning. 

Tætningssortimentet består af i alt 8 kvalitetsprodukter. Produkterne er testet i forhold til hinanden. Tilsammen kan de løse de fleste udfordringer ved en effektiv damp- og lufttætning.

Basisprodukterne i vores tætningssortiment er ROCKWOOL Climate fugtvariabel dampspærre og ROCKWOOL VapourStop dampspærre. Hertil findes 5 tapes og klæbere og en hæfteprimer til sugende og porøse underlag.

Den unikke ROCKWOOL Climate forhindrer at varm, fugtig rumluft trænger ind i konstruktionen ved diffusion eller luftstrømning.

ROCKWOOL Climate reagerer på den omgivende relative luftfugtighed og justerer intelligent diffusionsmodstanden afhængigt af fugtforholdene omkring membranen. Det betyder større sikkerhed for en tør konstruktion fordi, der om vinteren sikres en høj fugtdiffusionsmodstand. Om sommeren bliver diffusionsmodstanden lav og det giver mulighed for udtørring af evt. ophobet konstruktionsfugt.

ROCKWOOL Climate egner sig til både nybyggeri og renovering. Når der er tale om nybyggeri hvor integreret byggefugt hurtigt skal kunne ledes bort. Ved renovering hvor konstruktionerne måske er utætte eller udført uden undertag eller uden fugtspærre f.eks. ved overgang fra fundament til ydervæg.

Funktionsprincip

Vinterforhold

  • Om vinteren, når den omgivende relative luftfugtighed er lav omkring dampspærren, opnås den nødvendige høje diffusionsmodstand, der tillader meget lille fugttransport ud i konstruktionen.

  • Den højest opnåelige Z-værdi på 57 GPa s m²/kg i vintersituationen svarer til en fugttransport på mindre end 7 g. vand / m² pr / uge.

Sommerforhold

  • ROCKWOOL Climate har en udtørrende effekt om sommeren. Når den omgivende relative luftfugtighed er høj omkring dampspærren, sikres en meget diffusionsåben konstruktion. Ophobet fugt kan, under de rette forhold effektivt blive transporteret indad mod rummet gennem membranen og derved bortventileres med rumluften.
  • Den lavest opnåelige Z-værdi på 1,4 GPa s m²/kg i sommersituationen svarer til en fugttransport på mere end 500 g. vand / m² pr uge – det giver et usædvanligt højt udtørringspotentiale.

Produkterne i tætningssystemet

Brochurer og dokumentation

Brochurer (1)
ROCKWOOL Tætningssortiment

Overblik og monteringsanvisninger

Er du professionel og mangler teknisk rådgivning?
Er du professionel og mangler teknisk rådgivning?

Er du professionel og mangler teknisk rådgivning?

Back