isolering af skråtage

Isolering af hanebånd- og bjælkespær

Hanebåndsspærkonstruktioner har udnytteligt tagrum. Taghældningen er på mellem 40° og 50°, og spændvidden er på mellem 7 m og 12 m uden mellemunderstøtning. Isoleringsmaterialet kan være placeret på skunkgulv - skunkvæg - skråvæg - hanebåndsloft eller som åbent tagrum med synlige hanebånd og isoleringsmaterialet mellem spærene til kip. Der kan også forekomme variant af disse to typer med f.eks. varm skunkrum.

Bjælkespærkonstruktioner bruges, hvor loftfladen følger taghældningen. Taghældningen kan gå ned til 1:40, og spændvidden er på mellem 4 m og 6 m uden mellemunderstøtning. Isoleringsmaterialet placeres mellem spærene og ofte med krydsisolering under spærene.

Konstruktionsopbygning ved isolering af hanebånd- og bjælkespær

Hanebåndspærkonstruktion

 1. Ventilationsspalte
 2. Evt. undertag
 3. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 4. Dampspærre
 5. Indvendig beklædning 

 1. Ventilationsspalte
 2. Evt. undertag
 3. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 4. Dampspærre
 5. Indvendig beklædning
*

U-værdier og anbefalede isoleringstykkelser

U-værdier for hanebånds- og bjælkespærkonstruktioner isoleret med ROCKWOOL FLEXIBATTS.

Hanebåndsspær - Med installationsvæg

U-værdier (W/m2K)

Isolering og
isoleringstykkelse
Konstruktion
5% træ10% træ
FLEXIBATTS 37 190 mm 0,19 0,21
210 mm 0,18 0,19
260 mm 0,15 0,16
360 mm 0,11 0,12
385 mm 0,10 0,11
480 mm 0,08 0,09
FLEXIBATTS 34 190 mm 0,18 0,20
260 mm 0,14 0,15
335 mm 0,11 0,12
380 mm 0,09 0,10
480 mm 0,07 0,08

I installationsloftet er der regnet med 7,5-10% træ, hvilket svarer til hhv. c/c 600 mm og c/c 450 mm.

Værd at vide:

 • Beregningerne er udført jf.DS 418, 6. udgave.
 • Husk, at der ved undertag skal være en ventilationsspalte på mindst 70 mm mellem undertag og overside af isolering.

Anbefalede isoleringstykkelser, FLEXIBATTS 37

U-værdier
Træ% 7 Nybyg klasse 2010  Nybyg klasse 2015 Tilbygning opvarmet over 15 grader Ombygning, vedligeholdelse og udskiftning samt sommerhuse
Isoleringstykkelse  485  585 385 265
  0,08  0,06 0,10 0,15

Bjælkespær

U-værdier (W/m2K)

Isolering og
isoleringstykkelse
Konstruktion
5% træ10% træ
FLEXIBATTS 37 190 mm 0,19 0,21
210 mm 0,18 0,19
260 mm 0,15 0,16
360 mm 0,11 0,12
385 mm 0,10 0,11
480 mm 0,08 0,09
FLEXIBATTS 34 190 mm 0,18 0,20
260 mm 0,14 0,15
335 mm 0,11 0,12
380 mm 0,09 0,10
480 mm 0,07 0,08

Værd at vide:

 • Beregningerne er udført jf.DS 418, 6. udgave.
 • Husk, at der ved undertag skal være en ventilationsspalte på mindst 70 mm mellem undertag og overside af isolering.

Isoleringsmetode

I spærhovedet anbringes isoleringen, således, at der er taget hensyn til den nødvendige ventilation, afhængig af type undertag og tagbeklædning. Isoleringen skal have et overmål på 10-20 mm i bredden for at opnå den rigtige tilslutning til spærsider. ROCKWOOL FLEXIBATTS i min. 95 mm tykkelse vil være selvbærende, indtil dampspærre og beklædning monteres umiddelbart efter.

Ved traditionelle træspær vil det ofte være nødvendigt med en påforing med træ for at opnå den ønskede isoleringstykkelse. Ved skunken kan isoleringen med fordel fortsætte i spærhovedet til fodrem. Herved opnås ''varmt'' skunkrum, og risikoen for frostsprængte rør mindskes. Samtidig vil opbevaringsbetingelserne i skunkrummet blive bedre. Ved isolering af tage med ensidigt fald foretages isoleringsarbejdet ofte udvendig fra, umiddelbart inden eventuelt undertag, afstandslister, lægter og tagbeklædning monteres.

129.jpg
Traditionel påforing til store isoleringstykkelser.

Samlingsdetaljer

 1. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 2. Diffusionstæt undertag
 3. Ventilation
 4. Vindbræt
 5. Fugemasse
 6. Træspær
 7. Dampspærre
 8. Loftbeklædning
 9. Afstandsliste 

 1. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 2. Ventilation
 3. Dampspærre
 4. Beklædning
 5. Vindskærm af ROCKWOOL A-PLADEBATTS 10
 6. Vindbræt
 7. Fugemasse
 8. Træspær
 9. Loftbeklædning
 10. Min. 100 mm brandteknisk fastholdt ROCKWOOL FLEXIBATTS
 11. ROCKWOOL Universal Rørskål eller Lamelmåtte

Hanebånd med stålpladetag/tung ydervæg med koldt skunkrum

 1. Ventilation
 2. Vindskærm af ROCKWOOL A-PLADEBATTS 10
 3. Vindbræt
 4. Fugemasse
 5. Træspær
 6. Loftbeklædning
 7. Min. 100 mm brandteknisk fastholdt ROCKWOOL FLEXIBATTS
 8. Beklædning
 9. Dampspærre
 10. ROCKWOOL FLEXIBATTS

*

Konstruktionseksempler

Eksempel 1 - Loftkonstruktion mod uudnytteligt tagrum, ikke bærende
Lodret snit

Brand
BD 30
DBI sag F9098

Opbygning

 1. Spær 45x95 mm, c/c 1000 mm
 2. Min. 200 mm ROCKWOOL FLEXIBATTS i alt
 3. Dampspærre
 4. Forskalling 19x100 mm, c/c 300 mm
 5. 13 mm gipsplade

Eksempel 2 - Loftkonstruktion mod uudnytteligt tagrum, ikke bærende
Lodret snit

Brand
BD 30
DBI sag H10669

Opbygning

 1. Spær 45x95 mm, c/c 1000 mm
 2. Min. 250 mm ROCKWOOL FLEXIBATTS i alt
 3. Dampspærre
 4. Forskalling 19x100 mm, c/c 450 mm
 5. 13 mm gipsplade

Eksempel 3 - Loftkonstruktion mod uudnytteligt tagrum, ikke bærende
Lodret snit

Brand
BD 30
DBI sag H10134

Opbygning

 1. Spær 45x95 mm c/c 1000mm
 2. Min. 190 mm ROCKWOOL FLEXIBATTS i alt
 3. Fastholdelse med 2 mm ståltråd pr. 300 mm over hvert forskallingsbræt
 4. Dampspærre
 5. Forskalling 19x100 mm, c/c 300 mm
 6. Kl. 2 beklædning (senere K Ds2, d2), mindst 12 mm tykkelse

*

U-værdier (W/m²K) for tagrum efterisoleret med ROCKWOOL FLEXIBATTS 37

Nuværende isolering
(mm)
Nuværende U-værdi
(W/m2k)
Efterisolering
(mm)
Ny U-værdi
(W/m2k)
Loft/skunk
0
50
100

1,85
0,62
0,40

290
245
195


0,12
0,12
0,12
Skråvæg
0
50
100

1,85
0,63
0,41

190
145
95

0,20
0,20
0,21

*

Efterisolering af hanebånd og skunkrum

Hanebånd - samling let ydervæg

Gå direkte til side 40 i brochuren "Den lille lune"

Hanebånd - samling tung ydervæg

Gå direkte til side 41 i brochuren "Den lille lune"

Efterisolering af hanebåndsspær - skunkrum

Gå direkte til side 60 i brochuren "Den lille lune"

Efterisolering af hanebåndsspær - skråvæg og hanebånd

Gå direkte til side 61 i brochuren "Den lille lune"

Efterisolering af hanebåndsspær skråvæg indvendig

Gå direkte til side 62 i brochuren "Den lille lune"

Brochurer, dokumentation og beregningsprogrammer

Er du professionel og mangler teknisk rådgivning?
Er du professionel og mangler teknisk rådgivning?

Er du professionel og mangler teknisk rådgivning?

Back