Konstruktionsopbygning ved isolering af gitterspær

Isolering af gitterspær - Traditionel løsning

U-værdier (W/m2K) for gitterspærkonstruktioner
(95mm spærfod)
 

Isolering og
isoleringstykkelse
Konstruktion
5% træ10% træ
FLEXIBATTS 37 190 mm 0,18 0,19
240 mm 0,14 0,15
290 mm 0,12 0,12
340 mm 0,10 0,11
385 mm 0,09 0,10
585 mm 0,06 0,06
FLEXIBATTS 34 190 mm 0,17 0,18
240 mm 0,13 0,14
285 mm 0,11 0,11
335 mm 0,09 0,10
385 mm 0,08 0,08

Værd at vide:

• Beregningerne er udført jf.DS 418, 6. udgave.
• Isolering udlægges i 2 lag med forskudte samlinger for at undgå kuldebroer.
• Det nederste lag isolering bør have samme tykkelse som spærfodens højde, således at det næste lag kan ligge tæt til spærfod og det nederste isoleringslag.

Isolering af gitterspær - Med installationsloft

U-værdier (W/m2K) for gitterspærkonstruktioner
(95mm spærfod) 

Isolering og
isoleringstykkelse
Konstruktion
5% træ10% træ
FLEXIBATTS 37 190 mm 0,18 0,19
235 mm 0,14 0,15
290 mm 0,12 0,12
360 mm 0,10 0,11
385 mm 0,09 0,10
585 mm 0,06 0,06
FLEXIBATTS 34 190 mm 0,17 0,18
240 mm 0,13 0,14
285 mm 0,11 0,11
335 mm 0,09 0,10
385 mm 0,08 0,08

Værd at vide:

 • Beregningerne er udført jf.DS 418, 6. udgave.
 • Ved at rykke ROCKWOOL VapourStop dampspærre eller ROCKWOOL Climate fugtvariabel dampspærre ind i konstruktionen, kan installationer føres på indvendig side. Der kan stadig være installationer, som gennembryder fugtspærren i loftet. Disse tætnes med ROCKWOOL Inline eller Partline dampspærretape. Ved krævende underlag eller specielle gennemføringer kan tætnes med ROCKWOOL Easykit klæbebånd eller Multikit tætningsklæber.

Anbefalede isoleringstykkelser

Isolering af gitterspær - traditionel løsning

U-værdi (W/m²K)
Træ% 4,5 Nybyg Tilbygning/renovering Sommerhuse
Isoleringstykkelse 340 240 190
  0,10 0,15 0,20

Isolering af gitterspær - med installationsloft

U-værdi (W/m²K)
Træ% 4,5 Nybyg Tilbygning/renovering Sommerhuse
Isoleringstykkelse 360 235 190
  0,10 0,15 0,20

Isoleringsmetode - Gitterspærkonstruktioner

Gitterspærkonstruktioner isoleres mellem spærfødderne med en isoleringstykkelse svarende til spærfodshøjden. Isoleringen skal i bredden have et overmål på 10-20 mm for at opnå den rigtige tilslutning til spærsider. Det næste lag isolering udlægges direkte på det første isoleringslag og hen over spærfødderne, herved undgås kuldebroer.

Isoleringen stødes tæt sammen. Utætte samlinger giver forringelse af isoleringsevnen. Som en ekstra sikkerhed forskydes samlingerne i forhold til hinanden. Isolering med ROCKWOOL FLEXIBATTS færdiggøres normalt fra én ende af i 2 eller 3 lag. Herved opnår man en hurtig og rationel arbejdsgang, da ROCKWOOL FLEXIBATTS formaterne er nemme at håndtere under de ofte dårlige pladsforhold.

101.gif

Isolering med ROCKWOOL FLEXIBATTS
Første lag ROCKWOOL FLEXIBATTS til overkant af spærfod.
Næste lag ROCKWOOL FLEXIBATTS lægges over spærfod.

 1. Spærfod
 2. ROCKWOOL FLEXIBATTS

Loft: Gitterspær med krydsforskalling, samling let ydervæg

Vær opmærksom på:

 • Dampspærren tapes tæt til konstruktion og i samlinger.
 • Dampspærren må max ligge 1/3 inde i isoleringen fra den varme side.
 • Udlægges ROCKWOOL isolering i flere lag anvendes forskudte samlinger.
 • Nederste lag isolering bør være samme højde som tagfoden.

 

  Klasse 2015: ROCKWOOL anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri
Klasse 2020: ROCKWOOL anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri
Sommerhuse: BR15 krav til minimumstykkelse
+ Tilbygninger (5°< T <15°C): BR15 krav til minimumstykkelse
 Tilbygninger (T ≥15°C): BR15 krav til minimumstykkelse

Loft: Gitterspær med krydsforskalling, samling tung ydervæg

Vær opmærksom på:

 • Dampspærren tapes tæt til konstruktion og i samlinger.
 • Dampspærren må max ligge 1/3 inde i isoleringen fra den varme side.
 • Udlægges ROCKWOOL isolering i flere lag anvendes forskudte samlinger.
 • Nederste lag isolering bør være samme højde som tagfoden.
 • For at mindske risikoen for brandspredning gennem tagfoden, bør ventilationsspalter ved tagfod mellem fast diffusionstæt undertag og ROCKWOOL isolering være mindst 300 mm lang og maksimalt 30 mm høj mellem de to parallelle flader.
 • Du kan få et tilbud på indblæsning med GRANULAT PRO fra en ROCKWOOL Partner.

 

  Klasse 2015: ROCKWOOL anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri
Klasse 2020: ROCKWOOL anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri
Sommerhuse: BR15 krav til minimumstykkelse
+ Tilbygninger (5°< T <15°C): BR15 krav til minimumstykkelse
 Tilbygninger (T ≥15°C): BR15 krav til minimumstykkelse

Loft: Gitterspær uden krydsforskalling, samling tung ydervæg

Vær opmærksom på:

 • Dampspærren tapes tæt til konstruktion og i samlinger.
 • Dampspærren må max ligge 1/3 inde i isoleringen fra den varme side.
 • Udlægges ROCKWOOL isolering i flere lag anvendes forskudte samlinger.
 • Nederste lag isolering bør være samme højde som tagfoden.
 • Loftbeklædningens type bestemmes efter det specifikke brandkrav.
 • Ved denne løsning kan der forekomme gennembrydninger af dampspærren i form af eldåser mv.
 • For at mindske risikoen for brandspredning gennem tagfoden, bør ventilationsspalter ved tagfod mellem fast diffusionstæt undertag og ROCKWOOL isolering være mindst 300 mm lang og maksimalt 30 mm høj mellem de to parallelle flader.  Klasse 2015: ROCKWOOL anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri
Klasse 2020: ROCKWOOL anbefalede minimumstykkelse ved nybyggeri
Sommerhuse: BR15 krav til minimumstykkelse
+ Tilbygninger (5°< T <15°C): BR15 krav til minimumstykkelse
 Tilbygninger (T ≥15°C): BR15 krav til minimumstykkelse
*

Samlingsdetaljer - Gitterspær

Gitterspær/tung ydervæg

 1. Afstandsliste
 2. Tæt undertag
 3. A-PLADEBATTS 10
 4. Ventilation
 5. Vindbræt
 6. Fugemasse
 7. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 8. Loftbeklædning
 9. Dampspærre 

Gitterspær/let ydervæg

 1. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 2. A-PLADEBATTS 10
 3. Ventilation
 4. Vindbræt
 5. Fugemasse
 6. ROCKWOOL Fugestrimmel
 7. Beton-/letbetondæk
 8. Evt. dampspærre  

Gitterspær/let ydervæg med skalmur

 1. Ventilation
 2. Vindskærm af ROCKWOOL A-PLADEBATTS 10
 3. ROCKWOOL FLEXIBATTS
 4. Dampspærre
 5. Loftbeklædning

*

Isolering med ROCKWOOL ROCKFILL loftgranulat

Ved større tagrum og i loftkonstruktioner, hvor der er snævre pladsforhold, isoleres der med maskinudlagt ROCKWOOL ROCKFILL loftgranulat.

ROCKFILL loftgranulat er fremstillet af fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld. ROCKFILL loftgranulat giver sammen med en effektiv udlægningsteknik en hurtig og økonomisk løsning. Fra en specialmaskine, der placeres uden for bygningen, føres ROCKFILL loftgranulat - via en slange - frem til det ønskede sted.

Maskinudlagt ROCKFILL loftgranulat sikrer, at der ikke forekommer kuldebroer. ROCKFILL loftgranulat trænger ud i alle kroge og lægger sig i et tæt lag mod og over spær, eksisterende isolering, el-rør og lignende.

Tagrum isoleret med ROCKFILL loftgranulat.

 1. Smigskåret ROCKWOOL A-PLADEBATTS 10
 2. ROCKFILL loftgranulat

U-værdier for tagrum isoleret med ROCKFILL loftgranulat 

Nuværende isolering (mm)Nuværende
U-værdi (W/m2K
Efterisolering (mm)Ny U-værdi (W/m2
0 1,85 300 0,13
50 0,62 250 0,13
100 0,4 200 0,13

U-værdier (W/m2K) for tagrum isoleret med ROCKFILL loftgranulat.

Beregningerne er udført jvf. DS 418, 6. udgave. U-værdierne er korrigeret for luftspalter og luftstrømme i isoleringen med DU. DU = 0, da isoleringen er udført med ROCKFILL loftgranulat.


*

Konstruktionseksempler - isolering af loft

Loftkonstruktion mod uudnytteligt tagrum, ikke bærende
Lodret snit

Brand
BD 30
DBI sag F9098

105.gif

Opbygning

 1. Spær 45x95 mm, c/c 1000 mm
 2. Min. 200 mm ROCKWOOL FLEXIBATTS i alt
 3. Dampspærre
 4. Forskalling 19x100 mm,
 5. c/c 300 mm
 6. 13 mm gipsplade

Loftkonstruktion mod uudnytteligt tagrum, ikke bærende
Lodret snit

Brand
BD 30
DBI sag H10669

116.gif

Opbygning

 1. Spær 45x95 mm, c/c 1000 mm
 2. Min. 250 mm ROCKWOOL FLEXIBATTS i alt
 3. Dampspærre
 4. Forskalling 19x100 mm, c/c 450 mm
 5. 13 mm gipsplade

Loftkonstruktion mod uudnytteligt tagrum, ikke bærende
Lodret snit

Brand
BD 30
DBI sag H10134

861.gif

Opbygning

 1. Spær 45x95 mm, c/c 1000 mm
 2. Min. 190 mm ROCKWOOL FLEXIBATTS i alt
 3. Fastholdelse med 2 mm ståltråd pr. 300 mm over hvert forskallingsbræt
 4. Dampspærre
 5. Forskalling 19x100 mm, c/c 300 mm
 6. Kl. 2 beklædning (senere K D-s2,d2), mindst 12 mm tykkelse

Loftkonstruktion mod uudnytteligt tagrum
Lodret snit

Brand
BS 60
Konstruktionseksempel fra Brandteknisk Vejledning 30

862.gif

Opbygning

 1. Spærfod
 2. ROCKWOOL ROCKFILL
 3. Evt. dampspærre
 4. Mindst 80 mm massiv armeret betonplade/mindst 100 mm letbetonplade.
  Armeringen er placeret med 30 mm afstand fra pladeunderside til armeringens centrum.

*

Efterisolering af gitterspær/hanebåndsloft med FLEXIBATTS

Produkt til efterisolering:
ROCKWOOL FLEXIBATTS λ 37

Fastgørelse:
Løst lagt, forskudte samlinger

Vær opmærksom på:

Kontrollér om konstruktionen er tilstrækkelig luft- og damptæt.
Hvis ikke, skal dampspærre monteres. Dampspærren skal
være tæt i overlap og mod tilstødende konstruktion.

Ventilationsforholdene ved tagfoden eller mod skråloftet
kontrolleres inden isoleringen udlægges.

Der bør opsættes en fast og vindafvisende kantafgrænsning mod
tagfladen. Her kan ROCKWOOL A-PLADEBATTS 10
anvendes. A-PLADEBATTS 10 kan nemt smigskæres med tagets
hældning og trykkes på plads mellem spærene, så der opnås
en solid kantafgrænsning og en renskåret spalte for optimal
tværventilering af tagrummet.

Eksisterende isolering skal efterses for skader og korrekt
tilpasning til spær, underlaget og tænger. Eventuelle uregelmæssigheder
kan udlignes med ROCKWOOL HULRUMSFYLD
inden den nye isolering udlægges.

Ny isolering skal overlappe spærfoden og være lagt med forskudte samlinger, således at flexzonerne (markeret med brune striber på isoleringens kanter) udnyttes.

Korrekt tilskæring omkring tænger.

Gangbro forhøjes ved efterisolering. Til let og undtagelsesvis
trafik kan den nye gangbro udføres med ROCKWOOL
TERRÆNBATTS oven på den eksisterende gangbro. Der
afsluttes med et lag 3 mm hård træfiberplade.

Til tung og hyppig trafik anbefales en gangbro med brædder.
Omkring stigehul kan opbygges en fast afgrænsning af krydsfinér.

Eksemplerne tager udgangspunkt i, at den nye isolering
lægges oven på den gamle isolering

Ny isolering i konstruktionen

  95 mm
FLEXIBATTS
145 mm
FLEXIBATTS
195 mm
FLEXIBATTS
220 mm
FLEXIBATTS
  Material Isolering
(mm)
U-værdi
(W/m2K)
Spar
(kWh/m2 år)
U-værdi
(W/m2K)
Spar
(kWh/m2 år)
U-værdi
(W/m2K)
Spar
(kWh/m2 år)
U-værdi
(W/m2K)
U-værdi
(W/m2K)
Spar
(kWh/m2 år)
a Gitterspær, isoleret med ca. 50 mm løst indskudsmateriale - 1,51 0,35 81 0,24 89 0,18 93 0,14 96
b Gitterspær, isoleret med 20 mm mineraluldsmåtter 20 1,12 0,34 54 0,23 62 0,18 66 0,14 68
c Gitterspær, isoleret med 30 mm mineraluldsmåtter 30 0,95 0,32 44 0,22 51 0,17 54 0,14 56
d Gitterspær, isoleret med 40 mm mineraluldsmåtter 40 0,82 0,29 37 0,21 43 0,16 46 0,13 48
e Gitterspær, isoleret med 50 mm mineraluldsmåtter 50 0,68 0,27 29 0,20 33 0,16 36,0 0,13 38
f Gitterspær, isoleret med 75 mm mineraluldsmåtter 75 0,52 0,23 20 0,18 24 0,14 27 0,12 28
g Gitterspær, isoleret med 100 mm mineraluldsmåtter 100 0,41 0,20 15 0,16 17 0,13 20 0,11 21
h Gitterspær, isoleret med 125 mm mineraluldsmåtter 125 0,35 0,18 12 0,15 14 0,12 16 0,10 17
i Gitterspær, isoleret med 150 mm mineraluldsmåtter 150 0,28 0,16 8 0,13 10 0,11 12 0,10 13

Eksisterende konstruktion: a = 63 x 125 mm spær pr. 900 mm tørt lerindskud (λ 320), 25 x 100 mm tæt forskalling. Rørvæv og puds / b + c + d = 63 x 125 mm spær pr. 900 mm mineraluldsmåtter (λ 50), 25 x 100 mm tæt forskalling. Rørvæv og puds / e + f + g + h + i = 63 x 125 mm spær pr. 900 mm mineraluldsmåtter (λ 44), 25 x 100 mm spredt forskalling pr. 300 mm 13 mm gips/ profilbrædder. I beregningerne er anvendt normalårets graddagetal: 2906. B-faktor: 1,0.

Efterisolering af gitterspær/hanebåndsloft med Granulat Pro

Produkt til efterisolering:
ROCKWOOL Granulat Pro

Fastgørelse:
Udlægges maskinelt. Udføres af et autoriseret ROCKWOOL indblæsningfirma.

Vær opmærksom på:

Kontrollér om konstruktionen er tilstrækkelig luft- og damptæt.
Hvis ikke, skal dampspærre monteres. Dampspærren skal være
tæt i overlap og mod tilstødende konstruktion.

Ventilationsforholdene ved tagfoden eller mod skråloftet
kontrolleres inden isoleringen udlægges.

Der bør opsættes en fast og vindafvisende kantafgrænsning
mod tagfladen. Her kan ROCKWOOL A-PLADEBATTS 10
anvendes. A-PLADEBATTS 10 kan nemt smigskæres med tagets
hældning og trykkes på plads mellem spærene, så der opnås
en solid kantafgrænsning og en renskåret spalte for optimal
tværventilering af tagrummet.

Eksisterende isolering skal efterses for skader og korrekt tilpasning
til spær, underlaget og tænger.

Gangbro forhøjes ved efterisolering. Til let og undtagelsesvis trafik kan den nye gangbro udføres med ROCKWOOL TERRÆNBATTS ERHVERV oven på den eksisterende gangbro. Der afsluttes med et lag 3 mm hård træfiberplade.

Til tung og hyppig trafik anbefales en gangbro med brædder. Omkring stigehul kan opbygges en fast afgrænsning af krydsfinér.

Eksemplerne tager udgangspunkt i, at den nye isolering lægges oven på den gamle isolering.

Ny isolering i konstruktionen

  150 mm
Granulat Pro
250 mm
Granulat Pro
>300 mm
Granulat Pro
400 mm
Granulat Pro
  Material Isolering
(mm)
U-værdi
(W/m2K)
Spar
(kWh/m2 år)
U-værdi
(W/m2K)
Spar
(kWh/m2 år)
U-værdi
(W/m2K)
Spar
(kWh/m2 år)
U-værdi
(W/m2K)
U-værdi
(W/m2K)
Spar
(kWh/m2 år)
a Gitterspær, isoleret med ca. 50 mm løst indskudsmateriale - 1,51 0,25 88 0,16 94 0,13 96 0,10 98
b Gitterspær, isoleret med 20 mm mineraluldsmåtter 20 1,12 0,24 61 0,16 67 0,13 69 0,10 71
c Gitterspær, isoleret med 30 mm mineraluldsmåtter 30 0,95 0,23 50 0,15 56 0,17 56 0,13 59
d Gitterspær, isoleret med 40 mm mineraluldsmåtter 40 0,82 0,22 42 0,15 47 0,12 49 0,10 50
e Gitterspær, isoleret med 50 mm mineraluldsmåtter 50 0,68 0,21 33 0,14 38 0,12 39 0,09 41
f Gitterspær, isoleret med 75 mm mineraluldsmåtter 75 0,52 0,19 23 0,13 27 0,11 21 0,09 30
g Gitterspær, isoleret med 100 mm mineraluldsmåtter 100 0,41 0,17 17 0,12 20 0,11 21 0,08 23
h Gitterspær, isoleret med 125 mm mineraluldsmåtter 125 0,35 0,15 14 0,11 17 0,10 17 0,08 19
i Gitterspær, isoleret med 150 mm mineraluldsmåtter 150 0,28 0,14 10 0,11 12 0,09 13 0,08 14

Eksisterende konstruktion: a = 63 x 125 mm spær pr. 900 mm tørt lerindskud (λ 320), 25 x 100 mm tæt forskalling. Rørvæv og puds / b + c + d = 63 x 125 mm spær pr. 900 mm mineraluldsmåtter (λ 50), 25 x 100 mm tæt forskalling. Rørvæv og puds / e + f + g + h + i = 63 x 125 mm spær pr. 900 mm mineraluldsmåtter (λ 44), 25 x 100 mm spredt forskalling pr. 300 mm 13 mm gips/ profilbrædder. I beregningerne er anvendt normalårets graddagetal: 2906. B-faktor: 1,0.

Efterisolering af gitterspær, tagfod og gangbro

Efterisolering af gitterspær

Ved efterisolering af gitterspær skal der mellem spærene over ydervæggen sidde et vindbræt til at lede ventilationsluften op i tagrummet. Som vindbræt kan anvendes ROCKWOOL A-PLADEBATTS 10.

Isoleringens samlede tykkelse vil normalt være større end spærfodens højde. Derfor skal der efterisoleres i 2 eller 3 lag, så spærfoden dækkes. Derved undgås en kuldebro igennem spærfoden.

  118.gif

Fremgangsmåde ved efterisolering af gitterspær. 

 1. Ventilation
 2. ROCKWOOL A-PLADEBATTS 10
 3. Vindbræt
 4. Eksisterende ydervæg
 5. Eksisterende dampspærre
 6. Eksisterende isolering
 7. Ny isolering ROCKWOOL FLEXIBATTS

Til udbedring af huller i det eksisterende isoleringslag og for at opnå samme højde som spærfoden anvendes ROCKWOOL Hulrumsfyld, der før udlægning skal ''gennemluftes''.  

119.gif

Udbedring af huller i eksisterende isoleringslag.

 1. ROCKWOOL Hulrumsfyld
 2. Ny isolering ROCKWOOL FLEXIBATTS
 3. Eksisterende isolering
 4. Ny isolering ROCKWOOL FLEXIBATTS
 5. ROCKWOOL Hulrumsfyld
 6. Eksisterende isolering  

Efterisolering af tagfod

Aftegn taghældning på en skabelon af pap eller tynd træfiberplade. Placér skabelonen midt på en ROCKWOOL FlexiBatts. Skær med en ROCKWOOL kniv ROCKWOOL FlexiBatts igennem, så der bliver 2 stk. tagfod med den rigtige taghældning lige til at lægge ud.  

120.gif

Fremgangsmåde ved efterisolering af tagfod. Principtegning uden indbyrdesmålforhold.

 1. F.eks. 200 mm.
 2. F.eks. 920 mm
 3. F.eks. 600 mm
 4. Skabelon. 

NB! Husk mindst 50 mm luft under taglægterne, dog mindst 25 mm ved bølgede tagbeklædninger.

121.gif

Tagfodsløsning

 1. Ny isolering 200 mm ROCKWOOL FLEXIBATTS
 2. Eksisterende dampspærre
 3. Eksisterende isolering
 4. Eksisterende vindbræt

Efterisolering af gangbro

En eksisterende gangbro indgår ofte i en tagkonstruktions stabilitet. Det er derfor sikrest ikke at fjerne den og i stedet isoleres ovenpå den eksisterende gangbro med ROCKWOOL Terrænbatts Erhverv, hvorpå der er lagt en trykfordelende træfiberplade. f.eks. Huntonit.

Hvis gangbroen kan fjernes uden skade for konstruktionens stabilitet, opklodses den nye gangbro på spærfødder og der isoleres med ROCKWOOL FlexiBatts.

Husk, at der skal være min. 30 mm* afstand mellem isoleringen og den nye gangbro, når det er muligt at fjerne eksisterende gangbro, for at reducere evt. fugtgener.

NB! ROCKWOOL Terrænbatts Erhverv må kun anvendes, når loftkonstruktionen er udført mindst som BD 30 konstruktion.
* Ved en gangbro i max. 1,5 m bredde.

Brochurer og dokumentation

Brochurer og dokumentation

Brochurer (2)
Den lille lune - Opdateret september 2016

- Råd om Bygningsreglement, konstruktioner og U-værdier til nybyggeri, energirenovering og efterisolering samt udvendig facadeisolering.

ROCKWOOL GUIDE – efterisolering

Guide til lavere energiforbrug i eksisterende bygninger. Indeholder mere end 1.000 forskellige konstruktions- og efterisoleringsscenarier udført med ROCKWOOL isoleringsprodukter.

introduktion til brochuren "rockwool guide -  efterisolering"
Afspil

introduktion til brochuren "rockwool guide -  efterisolering"

Video
Brug for personlig teknisk rådgivning?
Brug for personlig teknisk rådgivning?

Brug for personlig teknisk rådgivning?

Back