Super VENTI-BATTS

ROCKWOOL SUPER VENTI-BATTS er en isoleringsplade, der er specielt udviklet til isolering bag ventilerede pladebeklædninger. ROCKWOOL SUPER VENTI-BATTS er sammensat, så toplaget på isoleringen udgør en vindspærre. ROCKWOOL SUPER VENTI-BATTS er en stiv og hård isoleringsplade, der er fremstillet af fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld. Kan leveres med hvid og sort glasvlies.

Anvendelse

Den del af produktet, der skal vende mod ventilationsspalten, er 30 mm tyk og stiv og er mærket med ROCKWOOL logo. Den hårde overflade på isoleringen udgør vindspærren i konstruktionen, og sikrer samtidigt, at isoleringen står stift og stramt i konstruktionen. Den resterende del af produktet er blødere og kan derfor i et vist omfang tilpasse sig ujævnheder i underlaget. Derved opnås et godt isoleringsresultat uden isoleringsfejl. Det blødere underlag kan tilpasse sig ujævnheder i den bagvedliggende væg og kan komprimeres f.eks. ud for Z-profiler. Hvor regnskærmen opsættes med større, åbne fuger, er der mulighed for, at en mindre mængde nedbør rammer isoleringspladen. Da ROCKWOOL SUPER VENTI-BATTS er vandafvisende, vil størstedelen af vandmængden løbe ned ad overfladen på pladen uden at trænge ind i produktet. Direkte slagregn vil på grund af ROCKWOOL SUPER VENTI-BATTS hårde toplag højst kunne trænge et par millimeter ind i produktet. Denne fugt vil blive bortventileret i en efterfølgende tør periode.

ROCKWOOL SUPER VENTI-BATTS er et ubrændbart materiale, og opfylder dermed også kravene til et klasse A materiale.

ROCKWOOL SUPER VENTI-BATTS
Område Beskrivelse Standard
Varmeledningsevne λD = 34 mW/mK EN 13162
Varmemodstandsevne
mm 75 100 125 150 200
m²K/W 2,21 2,94 3,68 4,41 5,88
EN 12667
Brandklasse A1 EN 13501-1
Fugt Diffusionstal = MU1 (Samme diffusionsmodstand som luft)

Kapillarsugning = 0 m
EN 12086
Vandabsorption Lang tid, WL(P) ≤ 3 kg/m²

Kort tid, WS ≤ 1 kg/m²
EN 12087, EN 1609
Produktcertifikat Certifikat

Sortiment

Type Længde mm Bredde mm Tykkelse mm Antal pk. pr. palle Mængde m² DB nr. SAP nr. Leveringstid
Enheder på palle
1000 600 75 12 36 5190964 81536 3 dage
1000 600 100 12 28,8 5190963 81533 3 dage
1000 600 125 12 21,6 5190961 81534 3 dage
1000 600 150 20 36 5190960 81535 3 dage
1000 600 200 12 14,4 1249356 81537 3 dage

ROCKWOOL Stenuld er ubrændbar.

Emballering

ROCKWOOL SUPER VENTI-BATTS leveres indpakket i plastsvøb. Ukomprimeret.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede CE og er med i Keymark-ordningen , etableret af den europæiske standardiseringsorganisation CEN. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Anvendes til følgende konstruktioner

Brochurer og dokumentation

Brochurer (1)
Brandsikre konstruktioner

Konstruktionseksempler med MK-godkendelser, brandtekniske afprøvninger og eksempler fra anerkendte instanser og standarder. Loft-, tag- og vægkonstruktioner, teknisk isolering m.m.

Energy Design
Beregningsprogram

Energy Design

Med ROCKWOOL Energy Design kan du foretage energirammeberegninger til nybyggeri samt varmetabsberegninger til tilbygninger og sommerhuse.
Back