ROCKORBIT BATTS Hvid

ROCKORBIT BATTS HVID er robuste, halvstive og trykstabile isoleringsplader fremstillet af fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld med en hvid glasvlies.

Anvendelse

ROCKORBIT BATTS HVID er specielt egnet til synlig varme- og lydisolering i garageanlæg, parkeringskældre, kælderlofter samt industri- og stålhaller. Idet dette er et industriprodukt, må det forventes at der på vliesoverfladen forekommer ujævnheder og misfarvninger. Produktet er til montage i rum uden længerevarende personophold (arbejdsrum). Produktet egner sig ikke til montering i teknikrum og lign. rum med stor mekanisk luftpåvirkning.

ROCKORBIT BATTS HVID
Område Beskrivelse Standard
Varmeledningsevne λD = 34 mW/mK EN 13162
Varmemodstandsevne
mm 50 75 95 145 195
m²K/W 1,47 2,21 2,79 4,26 5,74
EN 12667
Densitet Min. 60 kg/m3
Brandklasse A1 EN 13501-1
Fugt Diffusionstal = MU1 (Samme diffusionsmodstand som luft)

Kapillarsugning = 0 m
EN 12086
Produktcertifikat Certifikat

Sortiment

Type Længde mm Bredde mm Tykkelse mm Antal stk. pr. palle Mængde m² DB nr. SAP nr. Leveringstid
Enheder på palle
1200 1000 50 48 57,6 1690815 158642 3 dage
1200 1000 75 32 38,4 1690816 162273 3 dage
1200 1000 95 24 28,8 1690818 162179 3 dage
1200 1000 145 16 19,2 1690819 162187 3 dage
1200 1000 195 12 14,4 1690820 162198 3 dage

Emballering

ROCKORBIT BATTS HVID leveres løst på palle afdækket med plasthætte.

Mærkning

Emballagen forsynes med et CE-mærke iht. DS/EN 13162.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede CE og er med i Keymark-ordningen , etableret af den europæiske standardiseringsorganisation CEN. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Back