REDAir BATTS

En del af systemet, REDAir FLEX - Ventilerede facader

REDAir BATTS er produceret af ubrændbar fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld. Der er flexzoner på 2 sider, der sikrer en tæt samling mellem isoleringspladerne. Flexzoner på REDAir BATTS er afmærket på produktets kantflader.

Anvendelse

REDAir BATTS monteres udvendigt i et eller to lag. Flexzoner på 2 sider sikrer tætte samlinger. Ved udvendig montage af isolering undgås fugtophobning i den bærende konstruktion. Kan anvendes på både tung og let bagvæg i op til 30 meters højde. Hvis bagvæggen er lufttæt, kan vindspærre udelades.

REDAir FLEX - Ventilerede facader
REDAir BATTS
Område Beskrivelse Standard
Varmeledningsevne λD = 33 mW/mK EN 13162
Varmemodstandsevne
mm 100 150 200 250
m²K/W 3,03 4,55 6,06 7,58
EN 12667
Brandklasse A2-s1,d0 EN 13501-1
Fugt Kapillarsugning = 0 m
Vandabsorption Kort tid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Produktcertifikat Certifikat

Sortiment

Type Iso tykkelse (mm) Længde mm Bredde mm Tykkelse mm Tykkelse 2 mm Antal enheder stk. Mængde m² DB nr. SAP nr. Leveringstid
Enheder på palle
100 1000 600 100 48 28,8 1627298 89992 24 timer
150 1000 600 150 32 19,2 1627299 89993 24 timer
200 1000 600 200 24 14,4 1627300 89995 24 timer
250 1000 600 250 16 9,6 1627301 89997 24 timer
300 1000 600 150 150 32 24 timer
350 1000 600 150 200 32/24 24 timer

Emballering

REDAir BATTS leveres som stk. pr. palle.

Levering

Standardtykkelser 100 mm., 150 mm., 200 mm. samt 250 mm.: 24 timer.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede CE og er med i Keymark-ordningen , etableret af den europæiske standardiseringsorganisation CEN. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

REDAir FLEX beregner
Beregningsprogram

REDAir FLEX beregner

REDAir FLEX beregneren anvendes til at finde den rigtige afstand mellem skruerne, de anbefalede systemmængder, samt til at udarbejde en stykliste du kan bruge til bestilling.
Back