MURBATTS 34

ROCKWOOL MURBATTS 34 er fremstillet af fugt- og vandafvisende ROCKWOOL Stenuld.

Anvendelse

ROCKWOOL MURBATTS 34 anvendes i murede ydervægge, f.eks. teglstensvægge og kombinationsvægge med letbeton eller letklinker bagvægge, skalmurede betonvægge mm.

ROCKWOOL MURBATTS 34 anvendes til varmeisolering af alle bygningskategorier.

ROCKWOOL MURBATTS 34 isolerer 8% bedre end ROCKWOOL MURBATTS 37.

ROCKWOOL A/S anbefalede isoleringstykkelser fremgår af Den lille lune.

MURBATTS 34
Område Beskrivelse Standard
Varmeledningsevne λD = 34 mW/mK EN 13162
Varmemodstandsevne
mm 125 150 175 190 220 240
m²K/W 3,68 4,41 5,15 5,59 6,47 7,06
EN 12667
Brandklasse A1 EN 13501-1
Fugt Diffusionstal = MU1 (Samme diffusionsmodstand som luft)

Kapillarsugning = 0 m
EN 12086
Vandabsorption Kort tid, WS ≤ 1 kg/m²

Lang tid, WL(P) ≤ 3 kg/m²
EN 12087, EN 1609
Produktcertifikat Certifikat

Sortiment

Type Længde mm Bredde mm Tykkelse mm Antal stk. pr. palle Mængde m² DB nr. SAP nr. Leveringstid
Enheder på palle
1000 267 125 15 32,04 1823110 203186 24 timer
1000 267 150 20 32,04 1823111 203183 24 timer
1000 267 175 15 24,03 1823112 203184 24 timer
1000 200 190 20 24 1823113 203189 24 timer
1000 267 190 15 24,03 1823114 194212 24 timer
1000 400 190 18 21,6 1823115 203190 24 timer
1000 267 220 20 21,36 1823116 203188 24 timer
1000 200 240 15 18 1823117 203873 24 timer
1000 267 240 15 16,02 1823118 203187 24 timer

Emballering

ROCKWOOL MURBATTS 34 leveres fuldforpakket og komprimeret.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede CE og er med i Keymark-ordningen , etableret af den europæiske standardiseringsorganisation CEN. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Energy Design
Beregningsprogram

Energy Design

Med ROCKWOOL Energy Design kan du foretage energirammeberegninger til nybyggeri samt varmetabsberegninger til tilbygninger og sommerhuse.
Back