MURBATTS 32

ROCKWOOL MURBATTS 32 er fremstillet af fugt- og vandafvisende ROCKWOOL Stenuld.

Anvendelse

ROCKWOOL MURBATTS 32 anvendes i murede ydervægge, f.eks. teglstensvægge og kombinationsvægge med letbeton eller letklinker bagvægge, skalmurede betonvægge mm.

ROCKWOOL MURBATTS 32 anvendes til varmeisolering af alle bygningskategorier.

ROCKWOOL MURBATTS 32 isolerer ca. 14% bedre end ROCKWOOL MURBATTS 37.

ROCKWOOL A/S anbefalede isoleringstykkelser fremgår af Den lille lune.

MURBATTS 32
Område Beskrivelse Standard
Varmeledningsevne λD = 32 mW/mK EN 13162
Varmemodstandsevne
mm 150 175 190
m²K/W 4,69 5,47 5,94
EN 12667
Brandklasse A1 EN 13501-1
Fugt Diffusionstal = MU1 (Samme diffusionsmodstand som luft)

Kapillarsugning = 0 m
EN 12086
Vandabsorption Kort tid, WS ≤ 1 kg/m²

Lang tid, WL(P) ≤ 3 kg/m²
EN 12087, EN 1609
Produktcertifikat Certifikat

Sortiment

Type Længde mm Bredde mm Tykkelse mm Antal pk. pr. palle Mængde m² DB nr. SAP nr. Leveringstid
Enheder på palle
1000 267 150 20 32,04 1823106 204184 7 dage
1000 267 175 30 32,04 1823107 204266 7 dage
1000 200 190 25 30 1823108 204206 7 dage
1000 267 190 25 26,7 1823109 204254 7 dage

Emballering

ROCKWOOL MURBATTS 32 leveres fuldforpakket og ukomprimeret.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede CE og er med i Keymark-ordningen , etableret af den europæiske standardiseringsorganisation CEN. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Energy Design
Beregningsprogram

Energy Design

Med ROCKWOOL Energy Design kan du foretage energirammeberegninger til nybyggeri samt varmetabsberegninger til tilbygninger og sommerhuse.
Back