Lydunderlag

En del af systemet, HARDROCK Energy Systemtag

Lydunderlag er en stiv og halvhård plade, der er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld. Pladens underside er belagt med en vlies.

Anvendelse

Anvendes til udvendig isolering af flade tage som lydabsorberende plade på perforeret ståltrapez. Pladen placeres nederst i konstruktionen direkte på stålpladen med den vliesbelagte side nedad.
Lydunderlag skal fastgøres mekanisk.

HARDROCK Energy Systemtag
Lydunderlag
Område Beskrivelse Standard
Varmeledningsevne λD = 36 mW/mK EN 13162
Brandklasse A2-s1,d0 EN 13501-1
Vandabsorption Kort tid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Trædefasthed ROCKWOOL LYDUNDERLAGSPLADE tåler ikke gangtrafik. Ved udlægning af en flerlagsløsning skal færdslen foregå på underlaget eller på ROCKWOOL HARDROCK ENERGY / ROCKWOOL TF-PLADE.
Dimensionsstabilitet Længdeudvidelseskoefficient = 0

Svind (krympning) = 0
Delaminering Regningsmæssig værdi 0 kN/m²
Fladekompression CS(10) 40 kN/m² EN 826
Produktcertifikat Certifikat

 Lydabsorption:

Lydunderlag - lydabsorption

Perforede stålplader med Rockwool LYDUNDERLAG.

Deformation:
(Angiver max. anbefalet belastning)

Last kN/m2

Lydunderlag - deformation

Sortiment

Type Længde mm Bredde mm Tykkelse mm Antal enheder stk. Mængde m² kg/m² DB nr. SAP nr. Leveringstid
Enheder på palle
2000 600 50 48+0,50 58,2 5,5 5198739 79927 3 dage

* Tillæg for palle

Befæstigelse

ROCKWOOL flerlagsisolering skal altid mekanisk fastgøres. Regler for dimensionering, antal af skruer og beslag iht. beslagleverandørens anvisning.

Trapezprofilerede stålplader

Flyvestød: Flerlagsløsning med underste lag af 50 mm Lydunderlagsplade.

Isoleringstykkelse mm Anlægsflade i mm (min.) a Spændvidde i mm (max.) b
100 35 180
140 35 250
180 35 300
240 35 350
300 35 400
360 35 400


Understøtningsareal: 30%

Lydunderlag - profiltoppe

Pladerne udlægges med langsiden vinkelret på profiltoppene.

Emballering

ROCKWOOL LYDUNDERLAG leveres på miljøpalle afdækket med plasthætter.
Pallestørrelse mm: 2000x1200
Pallehøjde mm: ca. 1350
Pallevægt ca. 330 kg

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede CE og er med i Keymark-ordningen , etableret af den europæiske standardiseringsorganisation CEN. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Back