Hulrumsfyld

ROCKWOOL HULRUMSFYLD er granulat fremstillet af dimensionsstabilt, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.

Anvendelse

ROCKWOOL HULRUMSFYLD anvendes til indblæsning i hulmure og etageadskillelser samt visse built-up tage. I huse med hule mure blæses ROCKWOOL Hulrumsfyld sædvanligvis ind udefra og uden gener for beboerne. Det lette stenuldsprodukt bliver presset sammen til et fast, ensartet og varmeisolerende lag og kommer ud i selv de vanskeligste kroge i muren.

ROCKWOOL HULRUMSFYLD bruges også til manuel udlægning i forbindelse med udbedring af eksisterende isolering. Indblæsningen udføres af autoriserede ROCKWOOL indblæsningsfirmaer landet over.

Særlige oplysninger:
HULRUMSFYLD kan ikke indblæses som loftgranulat.

HULRUMSFYLD
Område Beskrivelse Standard
Varmeledningsevne λD = 37 mW/mK EN 14064-1
Brandklasse A1 EN 14064-1
Vandabsorption Kort tid, WS ≤ 1 kg/m² EN 14064-1
Fugt Diffusionstal = MU1 (Samme diffusionsmodstand som luft)

Kapillarsugning = 0 m
EN 12086
Produktcertifikat Certifikat

HULRUMSFYLD - Lukkede lodrette konstruktioner

Tykkelse af konstruktionen
[mm ]

Deklareret isolans, R
[m²K/W ]

Minimums forbrug
[poser/100 m²]

80

2,0

32,0

100

2,5

40,0

130

3,3

52,0

Sortiment

Type Længde mm Bredde mm Tykkelse mm Pose stk. Pose kg. DB nr. SAP nr. Leveringstid
Enheder på palle
560 390 280 48 15 1420789 83530 24 timer

Forbrug

Vejledende forbrug: Ca. 4,5 pose pr. m³ hulrum.

Emballering

ROCKWOOL HULRUMSFYLD leveres komprimeret i plastpose a 15 kg.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede . ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Back