U-værdi beregner

U værdi beregner
Sådan bruges beregneren:
1. Vælg type af underlaget:
2. Vælg type af tagdækningen:
3. Vælg produkt for toplag, mellemlag og bundlag og angiv tykkelsen i de gule felter.
4. OBS Ved 1-2 lags løsning sættes tykkelsen af toplaget og mellemlag til 0W/m2K