HARDKILE

En del af systemet, HARDROCK Energy Systemtag

HARDKILE er en hård kileskåret tagisolering med fald 1:40 over 600 mm. Produktet er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld og har stor trædefasthed.

Anvendelse

Anvendes til at etablere tagfald, hvor der i forvejen ikke er tilstrækkeligt fald i underlaget.
I en flerlagsløsning kan Hardkile anvendes som afsluttende lag. Løsningen skal fastgøres mekanisk.

HARDROCK Energy Systemtag
Hardkile
Område Beskrivelse Standard
Varmeledningsevne λD = 39 mW/mK EN 13162
Varmemodstandsevne
mm 5 20 35 50 65
m²K/W 0,13 0,51 0,90 1,28 1,67
EN 12667
Brandklasse A2-s1,d0

ROCKWOOL dækket med tagpap er klassificeret som brandmæssig egnet tagdækning; klasse T tagdækning iht. DS 1063.1. Med hensyn til tagfolie/-duge henvises til leverandørens dokumentation. ROCKWOOL stenuld er ubrændbar i henhold til ISO 1182/DS 1057.1.
EN 13501-1
Belastning Vejledende maksimal nyttelast: 15 kN/m²
Vandabsorption Kort tid, WS ≤ 0.1 kg/m² EN 1609
Punktlast PL(5) 500 N EN 12430
Trædefasthed ROCKWOOL HARDKILE danner et stabilt underlag for både tagpap- og tagfoliebelægning. Konstruktionen tåler almindelig færdsel i forbindelse med udlægning og tilsyn.
Dimensionsstabilitet Længdeudvidelseskoefficient = 0

Svind (krympning) = 0
Delaminering Regningsmæssig værdi 0 kN/m²
Fladekompression CS(10) 40 kN/m² EN 826
Produktcertifikat Certifikat

Sortiment

Kile nr Type Kile Note Længde mm Bredde mm Tykkelse mm Tykkelse 2 mm Antal enheder stk. Antal enheder Note Mængde m² DB nr. SAP nr. Leveringstid
Løse enheder
5 600 1000 5 20 8 4,8 5701480 82027 3 dage
Enheder på palle
55 Sampak 20/35 og 35/50 600 2000 34 34 stk. af hver kile type 81,6 5701481 102518 3 dage
20 600 2000 20 35 84 100,8 5784584 87224 3 dage
35 600 2000 35 50 56 67,2 5784585 87225 3 dage
50 600 2000 50 65 40 48 5701482 102526 3 dage
65 600 2000 65 80 32 38,4 5701483 102731 3 dage


HARDKILE - kile dimensioner

Fald

Leveres i standard fald 1:40.

Befæstigelse

ROCKWOOL HARDKILE skal altid mekanisk fastgøres. Regler for dimensionering, antal skruer og beslag iht. beslagleverandørens anvisning.

Trapezprofilerede stålplader

Se Stålunderlag Energy.

 

 

Emballering 

ROCKWOOL HARDKILE leveres på miljøpaller afdækket med plastomvikling. 
Pallestørrelse mm: 2000 x 1000 
Pallehøjde mm: ca. 1040 - 1320
Pallevægt: ca. 324 - 499 kg

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede CE og er med i Keymark-ordningen , etableret af den europæiske standardiseringsorganisation CEN. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Back