Terrændæk

Terrændæk er en gulvkonstruktion, der opbygges direkte på jordbunden. Kældergulve udføres konstruktionsmæssigt som almindeligt terrændæk. Konstruktionen bør kun anvendes, hvor terrænet er velegnet. Der må ikke være risiko for at grundvandet vil stå for højt og derved trænge ind i det kapillarbrydende lag.

ROCKWOOL TERRÆNBATTS Erhverv fungerer som kapillarbrydende lag.

ROCKWOOL stenuld kan anvendes til mange forskellige gulvkonstruktioner, og bidrager til varme- og trinlydsisolering i alle bygningskategorier.

introduktion til brochuren "rockwool guide -  efterisolering"
Afspil

introduktion til brochuren "rockwool guide -  efterisolering"

Video

Brochurer og dokumentation

Brochurer (2)
Den lille lune - Opdateret september 2016

- Råd om Bygningsreglement, konstruktioner og U-værdier til nybyggeri, energirenovering og efterisolering samt udvendig facadeisolering.

ROCKWOOL GUIDE – efterisolering

Guide til lavere energiforbrug i eksisterende bygninger. Indeholder mere end 1.000 forskellige konstruktions- og efterisoleringsscenarier udført med ROCKWOOL isoleringsprodukter.

Er du professionel og mangler teknisk rådgivning?
Er du professionel og mangler teknisk rådgivning?

Er du professionel og mangler teknisk rådgivning?

Back