FLEXIBATTS 37

ROCKWOOL FLEXIBATTS 37 er en formstabil isoleringsplade fremstillet af fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld. ROCKWOOL FLEXIBATTS 37 er fleksibel i både længde- og bredderetningen.

Anvendelse

ROCKWOOL FLEXIBATTS 37 anvendes til varmeisolering af lette skillevægge, lette loft-, væg- og tagkonstruktioner, samt etageadskillelser og krybekælderdæk. ROCKWOOL FLEXIBATTS 37 kan fra tykkelsen 45 - 70 mm flekse 20 mm på længden og på bredden.

ROCKWOOL FLEXIBATTS 37 i tykkelsen fra 95 mm og opefter kan optage variationer i produktets længde og bredde på op til 40 mm. Flexzoner er afmærket på produktets kantflader. Flexmål 570 mm er velegnet til lette vægge med træskelet og flexmål 605 mm til stålskelet. Til spær- og bjælkekonstruktioner er 980 mm gennemgående flekslængdemål.

ROCKWOOL FLEXIBATTS 37 leveres fuldforpakket og komprimeret.

FLEXIBATTS 37
Område Beskrivelse Standard
Varmeledningsevne λD = 37 mW/mK EN 13162
Varmemodstandsevne
mm 45 70 95 120 145 170 195 220 245
m²K/W 1,22 1,89 2,57 3,24 3,92 4,59 5,27 5,95 6,62
EN 12667
Brandklasse A1 EN 13501-1
Fugt Diffusionstal = MU1 (Samme diffusionsmodstand som luft) EN 12086
Vandabsorption Kort tid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Produktcertifikat Certifikat

Information ved anvendelse af FLEXIBATTS

Sortiment

Type Længde mm Bredde mm Tykkelse mm Antal pk. pr. palle Antal stk. pr. palle Mængde m² DB nr. SAP nr. Leveringstid
Enheder på palle
FLEXIBATTS 37 960 570 45 25 300 164,16 1939632 246948 24 timer
FLEXIBATTS 37 960 570 70 25 200 109,44 1939633 246955 24 timer
FLEXIBATTS 37 780 570 95 30 240 106,704 1939635 246270 24 timer
FLEXIBATTS 37 980 570 95 25 200 111,72 1939636 246249 24 timer
FLEXIBATTS 37 1020 605 95 20 160 98,736 1939637 246311 24 timer
FLEXIBATTS 37 780 570 120 30 180 80,028 1939640 246956 24 timer
FLEXIBATTS 37 980 570 120 25 150 83,79 1939641 246961 24 timer
FLEXIBATTS 37 1020 605 120 20 120 74,052 1939660 246962 24 timer
FLEXIBATTS 37 780 570 145 36 180 80,03 1939661 246996 24 timer
FLEXIBATTS 37 980 570 145 30 150 83,79 1939665 247008 24 timer
FLEXIBATTS 37 1020 605 145 24 120 74,05 1939668 247009 24 timer
FLEXIBATTS 37 780 570 170 36 144 64,0224 1939672 247012 24 timer
FLEXIBATTS 37 980 570 170 30 120 67,032 1939673 247013 24 timer
FLEXIBATTS 37 780 570 195 30 120 53,352 1939675 247014 24 timer
FLEXIBATTS 37 980 570 195 25 100 55,86 1939677 247015 24 timer
FLEXIBATTS 37 980 570 220 30 90 50,274 1939679 247017 24 timer
FLEXIBATTS 37 780 570 245 30 90 40,014 1939681 247019 24 timer
FLEXIBATTS 37 980 570 245 25 75 41,895 1939682 247022 24 timer
FLEXIBATTS 37 1020 605 245 20 60 37,026 1939684 247026 24 timer

Særlige oplysninger:
FLEXIBATTS 37 er fleksibel på de to mørkegrå kolonner i tabellen.
Tykkelserne 95-245 mm flexer 40 mm.
Tykkelserne 45-70 mm flexer 20 mm.

ROCKWOOL Stenuld er ubrændbar.

Emballering

ROCKWOOL FLEXIBATTS 37 leveres fuldforpakket og komprimeret.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede CE og er med i Keymark-ordningen , etableret af den europæiske standardiseringsorganisation CEN. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Brochurer og dokumentation

Brochurer (2)
Brandsikre konstruktioner

Konstruktionseksempler med MK-godkendelser, brandtekniske afprøvninger og eksempler fra anerkendte instanser og standarder. Loft-, tag- og vægkonstruktioner, teknisk isolering m.m.

Den lille lune - Opdateret september 2016

- Råd om Bygningsreglement, konstruktioner og U-værdier til nybyggeri, energirenovering og efterisolering samt udvendig facadeisolering.

Energy Design
Beregningsprogram

Energy Design

Med ROCKWOOL Energy Design kan du foretage energirammeberegninger til nybyggeri samt varmetabsberegninger til tilbygninger og sommerhuse.
Back