FLEXIBATTS 32

ROCKWOOL FLEXIBATTS 32 er formstabile isoleringsplader fremstillet af fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld. ROCKWOOL FLEXIBATTS 32 er fleksibel i både længde- og bredderetningen. Flexzoner er afmærket på produktets kantflader. ROCKWOOL A/S anbefalede isoleringstykkelser fremgår af Den lille lune.

Anvendelse

FLEXIBATTS 32 anvendes til isolering af skråvægskonstruktioner og lette ydervægge. FLEXIBATTS 32 kan flekse op til 20 mm på længden og på bredden.

FLEXIBATTS 32 isolerer 14 % bedre end FLEXIBATTS 37.

FLEXIBATTS 32
Område Beskrivelse Standard
Varmeledningsevne λD = 32 mW/mK EN 13162
Varmemodstandsevne
mm 45 95 145 195
m²K/W 1,41 2,97 4,53 6,09
EN 12667
Brandklasse A1 EN 13501-1
Fugt Diffusionstal = MU1 (Samme diffusionsmodstand som luft)
Kapillarsugning = 0 m
EN 12086
Vandabsorption Kort tid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Produktcertifikat Certifikat

Sortiment

Type Længde mm Bredde mm Tykkelse mm Antal pk. pr. palle Mængde m² DB nr. SAP nr. Leveringstid
Enheder på palle
965 565 45 20 109,05 1899027 236731 7 dage
965 565 95 25 54,52 1899026 236778 7 dage
965 565 145 25 40,89 1899025 236779 7 dage
965 565 195 25 27,26 1899024 236781 7 dage

Særlige oplysninger: ROCKWOOL FLEXIBATTS 32 er fleksibel på de to mørkegrå kolonner i tabellen. ROCKWOOL FLEXIBATTS 32 kan flekse op til 20 mm på længden og på bredden. Flexzoner er afmærket på produktets kantflader.

ROCKWOOL Stenuld er ubrændbar.

Emballering

ROCKWOOL FLEXIBATTS 32 leveres fuldforpakket og ukomprimeret.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede CE og er med i Keymark-ordningen , etableret af den europæiske standardiseringsorganisation CEN. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Energy Design
Beregningsprogram

Energy Design

Med ROCKWOOL Energy Design kan du foretage energirammeberegninger til nybyggeri samt varmetabsberegninger til tilbygninger og sommerhuse.
Back