Facade med puds

Facade med puds

REDArt er et komplet facadesystem, der indeholder alle komponenter til en pudset facadeløsning. REDArt kan bruges til både nybyggeri og facaderenovering.

Ventileret Facade

Facadesystemer

REDAIR FLEX er et udvendigt facadesystem med få arbejdsgange og høje energisparemuligheder.

Tag

Tagisolering

ProRock systemtag finder sin anvendelse på alle typer tage, hvor der tænkes i klimaskærm af metal. HardRock Energy Systemtag er udviklet til både beton- og ståltag.

Brandsikring

CONLIT Brandsikring

Brandsikring af bærende stålelementer, betonelementer, stålpladetage samt ventilationskanaler. Læs om fordelene, download brochure og se monteringsvideoer.