Brandsikring af rør, kabler og ventilation

Rør- og kabelgennemføringer ender ofte som bygningens akilleshæl i forhold til at holde en brand isoleret. Med CONLIT Brandlukningssystem kan vi råde bod herpå.

ROCKWOOL leverer samlede systemløsninger, hvor de enkelte produkter supplerer hinanden. ROCKWOOL rør- og kabelgennemføringssystem er stort og kan løse de fleste opgaver.

Det gælder både til tunge og lette vægge, til forborede huller og til større, mere komplekse opgaver.

Brandsikring af plastfaldstammer og -afløbsrør

Brandsikring af sprinkleranlæg og vandfyldte slangevinder (brandslanger)

Brandsikring af ventilationskanaler

Brandsikring af plastfaldstammer og -afløbsrør

Brandsikring af sprinkleranlæg og vandfyldte slangevinder (brandslanger)

Brandsikring af ventilationskanaler

Vidste du, at isolering fra ROCKWOOL, i sin normale levetid, sparer 100-130 gange så meget energi og CO2 som anvendes ved fremstillingen af produktet.

Brochurer og dokumentation

Brochurer (6)
CONLIT Brandbeskyttelse

Systemanvendelse af CONLIT sortimentet, produkternes egenskaber, specifikationer og vejledning til montage.

CONLIT - Arbejdsvejledning

Brandlukning af installationsgennemføringer

CONLIT - Brandsikring af ventilationskanaler

Monteringsvejledning for brandsikring iht. DS428, 4. udgave, 2011

Brandsikre konstruktioner

Konstruktionseksempler med MK-godkendelser, brandtekniske afprøvninger og eksempler fra anerkendte instanser og standarder. Loft-, tag- og vægkonstruktioner, teknisk isolering m.m.

CONLIT tykkelser

Isoleringstykkelse for stålprofiler med kritisk temperatur

Brug for personlig teknisk rådgivning?
Brug for personlig teknisk rådgivning?

Brug for personlig teknisk rådgivning?

Back