BD-60 FLEXIBATTS

ROCKWOOL BD-60 FLEXIBATTS er fremstillet af fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld. ROCKWOOL BD-60 FLEXIBATTS har en densitet på 30 kg/m³.

Anvendelse

ROCKWOOL BD-60 FLEXIBATTS anvendes til brandsikring/varmeisolering af vægge, etageadskillelser og brandkamserstatninger, hvor der er krav til densiteten af isoleringen. ROCKWOOL BD-60 FLEXIBATTS kan anvendes i nedenstående konstruktioner,- R 60 for bærende ikke adskillende bygningsdele- REI 60 for bærende adskillende bygningsdele- EI 60 for ikke-bærende adskillende bygningsdele

ROCKWOOL BD-60 FLEXIBATTS kan flekse op til 40 mm på længden og bredden. Flexzoner er markeret på produktets sideflader.

BD-60 FLEXIBATTS
Område Beskrivelse Standard
Varmeledningsevne λD = 37 mW/mK EN 13162
Densitet Min. 30 kg/m³
Brandklasse A1 EN 13501-1
Fugt Diffusionstal = MU1 (Samme diffusionsmodstand som luft)

Kapillarsugning = 0 m
EN 12086
Vandabsorption Kort tid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Produktcertifikat Certifikat

Sortiment

Type Længde mm Bredde mm Tykkelse mm Antal pk. pr. palle Antal stk. pr. pakke Antal stk. pr. palle Mængde m² DB nr. SAP nr. Leveringstid
Enheder på palle
BD-60 FLEXIBATTS 1000 570 95 25 8 200 114 1939631 246944 24 timer

Særlige oplysninger:
ROCKWOOL BD-60 FLEXIBATTS er fleksibel i længde- og bredderetningen.

ROCKWOOL Stenuld er ubrændbar.

Emballering

ROCKWOOL BD-60 FLEXIBATTS leveres fuldforpakket. Komprimeret.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede CE og er med i Keymark-ordningen , etableret af den europæiske standardiseringsorganisation CEN. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Brochurer og dokumentation

Brochurer (1)
Brandsikre konstruktioner

Konstruktionseksempler med MK-godkendelser, brandtekniske afprøvninger og eksempler fra anerkendte instanser og standarder. Loft-, tag- og vægkonstruktioner, teknisk isolering m.m.

Energy Design
Beregningsprogram

Energy Design

Med ROCKWOOL Energy Design kan du foretage energirammeberegninger til nybyggeri samt varmetabsberegninger til tilbygninger og sommerhuse.
Back