A-RULLEBATTS

ROCKWOOL A-RULLEBATTS er fremstillet af fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld afdækket på én flade med perforeret papir.

Anvendelse

ROCKWOOL A-RULLEBATTS anvendes til isolering af tagkonstruktioner, lofter, ydervægge, skillevægge, gulve, krybekældre og etageadskillelser. ROCKWOOL A-RULLEBATTS anvendes til varmeisolering af alle bygningskategorier.

Papirbelægningen skal vende mod den varme side af konstruktionen. Papirbelægningen giver rullerne en optimal trækstyrke, hvilket sikrer nem og hurtig håndtering af produktet.

A-RULLEBATTS
Område Beskrivelse Standard
Varmeledningsevne λD = 37 mW/mK EN 13162
Varmemodstandsevne
mm 95 120 145 170
m²K/W 2,57 3,24 3,92 4,59
EN 12667
Brandklasse NPD EN 13501-1
Fugt Kapillarsugning = 0 m

Sortiment

Type Længde mm Bredde mm Tykkelse mm Antal ruller pr. palle Mængde m² DB nr. SAP nr. Leveringstid
Enheder på palle
4000 960 95 26 99,84 5125249 81502 3 dage
4000 1010 95 26 105,04 5125250 81503 3 dage
3000 960 120 26 74,88 5125262 81505 3 dage
2500 960 145 26 62,4 5125264 81507 3 dage
2500 1010 145 26 65,65 5125266 81508 3 dage
2500 1010 170 26 65,65 5269570 81519 3 dage

Emballering

ROCKWOOL A-RULLEBATTS leveres indpakket i plastsvøb. Komprimeret.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede CE og er med i Keymark-ordningen , etableret af den europæiske standardiseringsorganisation CEN. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Energy Design
Beregningsprogram

Energy Design

Med ROCKWOOL Energy Design kan du foretage energirammeberegninger til nybyggeri samt varmetabsberegninger til tilbygninger og sommerhuse.
Back