A-PLADEBATTS 10

ROCKWOOL A-PLADEBATTS 10 er stive isoleringsplader, som er fremstillet af fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.

Anvendelse

ROCKWOOL A-PLADEBATTS 10 anvendes til vindskærm og generelt, hvor hårde produkter ønskes. ROCKWOOL A-PLADEBATTS 10 anvendes til varmeisolering af alle bygningskategorier. Kan anvendes til kantisolering på indvendig side af fundament.

Særlige oplysninger:
Må ikke anvendes til at støbe på.

A-PLADEBATTS 10
Område Beskrivelse Standard
Varmeledningsevne λD = 35 mW/mK EN 13162
Varmemodstandsevne
mm 30 50 75 100 125 150 190
m²K/W 0,86 1,43 2,14 2,86 3,57 4,29 5,43
EN 12667
Brandklasse A1 EN 13501-1
Fugt Diffusionstal = MU1 (Samme diffusionsmodstand som luft)

Kapillarsugning = 0 m
EN 12086
Vandabsorption Kort tid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Produktcertifikat Certifikat

Sortiment

Type Længde mm Bredde mm Tykkelse mm Antal pk. pr. palle Mængde m² DB nr. SAP nr. Leveringstid
Enheder på palle
1000 600 30 16 96 1713776 175037 24 timer
1000 600 50 16 57,6 1713777 175147 24 timer
1000 600 75 16 38,4 1713778 175148 24 timer
1000 600 100 16 28,8 1713779 175149 24 timer
1000 600 125 12 21,6 1713780 175153 24 timer
1000 600 150 16 19,2 1713781 175154 24 timer
1000 600 190 12 14,4 1713782 175155 24 timer

Emballering

ROCKWOOL A-PLADEBATTS 10 leveres fuldforpakket. Komprimeret.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede CE og er med i Keymark-ordningen , etableret af den europæiske standardiseringsorganisation CEN. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Energy Design
Beregningsprogram

Energy Design

Med ROCKWOOL Energy Design kan du foretage energirammeberegninger til nybyggeri samt varmetabsberegninger til tilbygninger og sommerhuse.
Back