A-BATTS

ROCKWOOL A-BATTS er formstabile isoleringsplader fremstillet af fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.

Anvendelse

ROCKWOOL A-BATTS anvendes til varmeisolering af lette skillevægge, lette væg-, loft- og tagkonstruktioner, herunder skunk og skråvægskonstruktioner, etageadskillelser og krybekælderdæk.

A-BATTS
Område Beskrivelse Standard
Varmeledningsevne λD = 37 mW/mK EN 13162
Varmemodstandsevne
mm 45 70 95 120 145 195
m²K/W 1,22 1,89 2,57 3,24 3,92 5,27
EN 12667
Brandklasse A1 EN 13501-1
Fugt Diffusionstal = MU1 (Samme diffusionsmodstand som luft) EN 12086
Kapillarsugning = 0 m
Vandabsorption Kort tid, WS ≤ 1 kg/m² EN 1609
Produktcertifikat Certifikat

Sortiment

Type Diameter mm Længde mm Bredde mm Antal pk. pr. palle Mængde m² DB nr. SAP nr. Leveringstid
Enheder på palle
965 560 45 20 162,12 1913394 240391 3 dage
965 560 70 20 108,08 1913399 240393 3 dage
965 560 95 25 108,08 1913401 240394 3 dage
965 560 120 25 81,06 1913408 240395 3 dage
965 560 145 25 67,55 1913413 240396 3 dage
965 560 195 25 54,04 1913419 240398 3 dage

Særlige oplysninger:
Leveres kun til lager.
Leveringsmængde: minimum 1 palle
Leveringstid 3 dage, ROCKWOOL bestemmer selv tidspunktet indenfor de 3 dage.

ROCKWOOL Stenuld er ubrændbar.

Emballering

ROCKWOOL A-BATTS leveres indpakket i plastsvøb. Komprimeret.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede CE og er med i Keymark-ordningen , etableret af den europæiske standardiseringsorganisation CEN. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Energy Design
Beregningsprogram

Energy Design

Med ROCKWOOL Energy Design kan du foretage energirammeberegninger til nybyggeri samt varmetabsberegninger til tilbygninger og sommerhuse.
Back