Nyhed

Garanti og stikprøvekontrol på hulmursisolering giver husejere tryghed

I de sidste 80 år har ROCKWOOL leveret isoleringsløsninger med fokus på kvalitet. Men kvalitetsprodukter alene gør det ikke. En væsentlig del af en god isoleringsløsning er også kvaliteten af det udførte håndværk.

ROCKWOOL har en række autoriserede indblæsere tilknyttet, og de sikrer et isoleringsprojekt med høj kvalitet, idet certificerede isoleringsprodukter kombineres med den bedste faglige udførelse.

Det betyder, at investeringen i isolering giver de bedste forudsætninger for energibesparelse og komfort.

Uddannelse, rådgivning og kvalitetskrav
En Autoriseret ROCKWOOL indblæser er en særlig kvalificeret håndværksvirksomhed, der forpligter sig til at opfylde en række kvalitetskrav. Det gælder lige fra uddannelse, rådgivning og specifikation af løsning til faglig udførelse samt garanti og efterkontrol. Alt sammen ting, der giver husejere sikkerhed for en god isoleringsløsning.

Den enkelte ROCKWOOL indblæser forpligter sig til at gennemgå en særlig tilrettelagt produkt- træning. Derudover gennemgår virksomhedens medarbejdere både praktisk og teoretisk uddannelse i at undgå kuldebroer og varmetab samt sikre lufttæthed i bygningskonstruktioner. Det er grundlaget for en energieffektiv bygning.

ROCKWOOL indblæsere er autoriseret og oplært af ROCKWOOL, som kontrollerer indblæsernes arbejde løbende. Det foregår som stikprøver udført af en uafhængig kontrollant. Både autorisationen og kontrolordningen giver et stærkt incitament til at udføre arbejdet korrekt. Og hvis der alligevel skulle ske fejl, bliver det udbedret og ROCKWOOL øger kontrolfrekvensen af den pågældende indblæser. Bliver kvaliteten generelt dårlig, mister man sin autorisation.

Også vores produkter er underlagt kontrol. De overvåges løbende af Dancert og testes på uvildige akkrediterede laboratorier hos Teknologisk Institut og Brandteknisk Institut. Sidstnævnte tjekker, at vores produkter lever op til de højeste brandklasser.

Endelig udsteder en Autoriseret ROCKWOOL indblæser en attest på det udførte isoleringsarbejde. Attesten er husejerens garanti for, at arbejdet er udført i overensstemmelse med vores retningslinjer.

Totalt set er det din sikkerhed for at få de størst mulige energibesparelser, når du isolerer.

En Autoriseret ROCKWOOL indblæser opfylder disse krav:

  • Er medlem af ”Byg Garanti” eller har anden dokumenteret forsikring, som stiller dig mindst lige så godt, som kunde.
  • Følger sagskendelser fra ”Byggeriets Ankenævn”.
  • Overholder dansk arbejdsmarkedslovgivning og dansk overenskomst.
  • Deltager i den obligatoriske uddannelse og træning via ROCKWOOL uddannelsesprogram.
  • Er underlagt stikprøvekontrol af de udførte isoleringsopgaver.
  • Udsteder attest på den udførte isoleringsopgave, der kan tjene som dokumentation sammen med bygningens øvrige papirer.
Back