ROCKWOOL Fonden

ROCKWOOL Fonden blev grundlagt i 1981 som en almennyttig organisation, der har til formål at støtte videnskabelige, humanitære, kunstneriske og sociale aktiviteter samt at bidrage til at forbedre miljøet og samfundsudviklingen.

ROCKWOOL fonden logo

Fonden blev oprettet af seks medlemmer af Kählerfamilien. Tom Kähler, tidligere koncernchef og tidligere formand for bestyrelsen i ROCKWOOL International A/S, sad i 23 år som formand, indtil han i marts 2014 blev efterfulgt af Lars Nørby Johansen. Forud for formandsskiftet har Lars Nørby Johansen siden 2000 besat posten som næstformand.

Udbytte bruges til sociale projekter og forskning
ROCKWOOL Fonden er den største aktionær i ROCKWOOL International A/S med 23 % af aktierne. Det betyder, at næsten en fjerdedel af udbyttet, som ROCKWOOL koncernen udbetaler, bruges til projekter og forskning i Danmark og andre lande.

Den forskning, der støttes af ROCKWOOL Fonden, fokuserer især på samfundsøkonomiske spørgsmål og aktuelle problemstillinger i et moderne vestligt samfund. Målet er at skabe øget viden og forbedre kvaliteten af den offentlige debat samt at sikre et godt beslutningsgrundlag for politikerne. Forskningen udføres af ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed (etableret i 1987) og af eksterne forskere og eksperter inden for fire hovedområder: indvandring og integration, sort arbejde, arbejdsudbud og velfærd samt familie og børn. Den uafhængige forskning tiltrækker sig stor medieopmærksomhed. Forskningen udføres primært i Danmark, men også i andre europæiske lande som Tyskland, Polen og Italien.

Socialt iværksætteri og princippet om hjælp til selvhjælp er vigtige elementer i Fondens projekter, der har til formål at sikre varige og bæredygtige forbedringer i både fattige og rige samfund inden for udvalgte programområder: fødevaresikkerhed, fattigdomsbekæmpelse, opbygning af social kapacitet samt international fredsskabelse. Disse programmer gavner enkeltpersoner og lokalsamfund først og fremmest i Afrika og Mellemøsten. I et fjerde program fokuseres der på at forbedre sundheden blandt danske børn.Nyttig viden

Læs mere om ROCKWOOL Fonden her