U-værdi beregner Tag

Programmet bruges til beregning af U-værdi af forskellige typer varme tage.