Energy Design

Med ROCKWOOL Energy Design kan du foretage energirammeberegninger til nybyggeri samt varmetabsberegninger til tilbygninger og sommerhuse.

Med ROCKWOOL Energy Design kan du foretage energirammeberegninger til nybyggeri samt varmetabsberegninger til tilbygninger og sommerhuse.

HardRock

Programmet beregner besparelsen ved at merisolere, når det flade tag skal renoveres eller den gamle tagdækning udskiftes. Giver svar på, om besparelserne og rentabiliteten lever op til de nye energikrav.

Programmet beregner besparelsen ved at merisolere, når det flade tag skal renoveres eller den gamle tagdækning udskiftes. Giver svar på, om besparelserne og rentabiliteten lever op til de nye energikrav.

REDAir FLEX

REDAir FLEX beregneren anvendes til at finde den rigtige afstand mellem skruerne, de anbefalede systemmængder, samt til at udarbejde en stykliste du kan bruge til bestilling.

U-Værdi Tag

HardRock U-værdi bruges til beregning af U-værdien af forskellige typer varme tage isoleret med HardRock Systemtag.

U-værdi Tag bruges til beregning af U-værdien af forskellige typer varme tage.

REDAir LINK

REDAir LINK beregneren anvendes til beregning af den vejledende mængde plader og beslag til dit projekt

REDAir LINK beregneren anvendes til beregning af den vejledende mængde plader og beslag til dit projekt.


Brandsikring

ConlitRegneren hjælper dig med at dimensionere Conlit til brandsikring af stålkonstruktioner.

CONLIT brandsikring er et beregningsprogram, der nemt og hurtigt hjælper dig med at dimensionere CONLIT til brandsikring af forskellige stålkonstruktioner.

REDArt

REDArt beregneren anvendes til beregning af den vejledende mængde klæber, isolering, skuer, puds og tilbehør til dit projekt

REDArt beregneren anvendes til beregning af den vejledende mængde klæber, isolering, skuer, puds og tilbehør til dit projekt.

Rocktec

Din genvej til reglerne for teknisk isolering og dit værktøj til beregning af isoleringstykkelser, rørafstande, varmetab og overfladetemperatur.

Din Genvej til tykkelse beregninger, rørafstande og varmetab for tekniske installationer iht. Ny udgave af DS 452 (3. udgave).