Beregningsprogrammer

Find bl.a. beregningsprogrammer til energiberegning, varmetabsberegning, u-værdiberegning mm.

Energy Design

Med ROCKWOOL Energy Design kan du foretage energirammeberegninger til nybyggeri samt varmetabsberegninger til tilbygninger og sommerhuse.

Energy Design

HardRock

Programmet beregner besparelsen ved at merisolere, når det flade tag skal renoveres eller den gamle tagdækning udskiftes. Giver svar på, om besparelserne og rentabiliteten lever op til de nye energikrav.

HardRock

TilstandsTjek

Indtast din adresse og se, hvor mange penge og hvor meget energi du kan spare. Find information om dit eget hus og få anbefalinger til hvad du kan gøre eller få hjælp til.

Tag et TilstandsTjek af dit hus og se hvad du kan spare ved at efterisolere og energirenovere

REDAir FLEX

REDAir FLEX anvendes til at beregne afstanden mellem skruerne og evt. kravet til udtræksstyrke af skruer fra facade, samt udarbejde en stykliste.

REDAir FLEX

REDAir LINK

REDAir LINK beregneren anvendes til beregning af den vejledende mængde plader og beslag til dit projekt. (Beregneren forventes at være klar ultimo juni)

REDAir LINK beregningsprogram

REDArt

REDArt beregneren anvendes til beregning af den vejledende mængde klæber, isolering, skuer, puds og tilbehør til dit projekt.

REDArt beregningsprogram

Spar Penge

Med dette program kan du på en let måde beregne, hvor meget du sparer i energi og penge ved at efterisolere de forskellige konstruktioner i din ejendom.

Beregn din besparelse ved at efterisolere din bolig

Conlit brandsikring

CONLIT brandsikring er et beregningsprogram, der nemt og hurtigt hjælper dig med at dimensionere CONLIT til brandsikring af forskellige stålkonstruktioner.

Conlit brandsikring

HardRock U-Værdi

HardRock U-værdi bruges til beregning af U-værdien af forskellige typer varme tage isoleret med HardRock Systemtag.

HardRock U-Værdi

Rocktec

Din genvej til reglerne for teknisk isolering og dit værktøj til beregning af isoleringstykkelser, rørafstande, varmetab og overfladetemperatur.

Rocktec